Hopp til hovedinnhold

Om oss

Hemit er Helse Midt-Norges totalleverandør av IT-system, fra infrastruktur til applikasjoner og utstyr. Våre kunder er alle helseforetakene i Midt-Norge, fra Volda i sør til Namsos i nord. Kundene våre bruker mange pasientkritiske systemer og stiller høye krav til oppetid.

Norge er verdens beste land å bo i. Fremskritt innen helse og omsorg har gjort at vi lever lenger og overlever flere sykdommer. Men dette fører også til at vi blir flere pasienter. Kravene til effektivisering i spesialisthelsetjenesten er store og IT pekes ut som en av hovednøklene til å bevare det høye omsorgsnivået vi har i Norge i årene som kommer. Her spiller spesialisthelsetjenestens IT-leverandører en viktig rolle.

Hemit bidrar til utvikling av både tekniske løsninger og gode arbeidsprosesser. Mange prosjekt krever stor kapasitet og høy IT-kompetanse og er ikke mulig uten en organisasjon som Hemit. I tillegg til drift, utvikling og prosjektgjennomføring bidrar Hemit også på flere nasjonale utviklingsoppdrag der Hemit lager koden.

Hemit har over 300 ansatte plassert på 8 ulike lokasjoner helseregionen og er ansvarlig for drift og forvaltning av:

• over 1500 applikasjoner, fra store systemer til mindre fagapplikasjoner

• over 1100 fysiske og virtuelle servere med tilhørende lagringssystemer og nettverk

• over 14.000 PC-er med tilhørende basisprogramvare

Hemit har også et kundesenter som betjener 15000 brukere og som årlig mottar rundt 130.000 henvendelser. Henvendelsene handler både om feil, brukerstøtte og bestillinger.