logo Hemit
Skikkelse

Hemit-konferansen 2018


09:00 - 10:00
Registrering

10:00 - 10:10
Velkommen
Paul Gundersen, direktør Helse Midt-Norge IT (Hemit)

Konferansier Bente Storehaug, gründer av digitalhverdag.media og styreleder i Boostcom Gruppen og Dot Global

10:10 - 10:30
Fremtidens helsetjeneste
Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF

10:30 - 10:45
Pasientens netthelsetjeneste
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

10:45 - 10:55
Videoinnlegg: På vei mot én innbygger - én journal
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse

10:55 - 11:30
Pause

11:30 - 11:45
Status for Helseplattformen - muligheter og utfordringer for helsetjenesten
Programdirektør i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik

11:45 - 13:00
Paneldebatt: Digitalisering som redskap for endringer i helsetjenesten. Viktigste suksessfaktorer for å lykkes

Debattleder: Bente Sollid Storehaug

Deltakere

  • Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF
  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF
  • Bjørn Villa, IT-sjef Trondheim kommune
  • Merethe Storødegård, leder NAV Værnes

13:00 - 14:00
Lunsj

Hva er beste praksis for samarbeid mellom forskningsmiljø og helsesektor på e-helseområdet?


14:00 - 14:05
Velkommen
Magnus Steigedal, Direktør for NTNU Helse

14:05 - 14:15
Helseplattformen: Erfaringer med bruk av en søkekonferanse for etablering av kontakt mellom kompetansemiljø og sektor
Liv Johanne Wekre, prosjektmedarbeider og forskningskoordinator i Helseplattformen
Arild Faxvaag, professor ved Faktultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

14:15 - 14:30 
Computional Semantic Memory for Continuous Sepsis Monitoring Bringing Precise Decision Support to the Platform
Øystein Nytrø, førsteamenuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU.

14:30 - 14:45
Konfigurering av framstillinger av pasientdata i Helseplattformen: Brukerinvolvering, lokale tilpasninger og støtte for klinisk praksis
Dag Svanæs, professor ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU

14:45 - 14:55
Samarbeid om utdanning: NTNUs erfaringsbaserte mastergrad i helseinformatikk
Pieter Jelle Toussaint, professor ved institutt for datateknologi og informatikk, NTNU.

14:55 - 15:10
Vår oppskrift på et vellykket samarbeid med helsesektoren på e-helseområdet
Rune Pedersen, seniorforsker og avdelingsleder ved Nasjonalt senter for ehelse-forskning

15:10 - 15:30
Debatt 
Hvordan sikre god kunnskapsutveksling mellom forskning og praksis?

SAL 1: Innovasjon og nasjonalt samarbeid i kommunehelsetjenesten

14:00 - 14:30
Værnesregionen, Kongsbergregionen og Tromsø kommune i samarbeid om etablering av responssenterløsning
Solrunn Hårstad, rådgiver IKT, Værnesregionen

14:30 - 15:00
Velferdsteknologi. Hvor langt har vi kommet? Hvilke muligheter ser vi?
Professor Artur Serrano, NTNU

15:00 - 15:30
Avstandsoppfølging av kronisk syke
Jarl Reitan, forskningsleder SINTEF og Kirsti Fossland Brørs, prosjektleder Trondheim kommune.

15:30 - 16:00
Pause

SAL 2: Bruk av helsedata til forbedring av helsesektoren

14:00 - 14:30
Helsedata kan bli det nye arvesølvet
Jon Harald Kaspersen, forskningssjef SINTEF

14:30 - 15:00
BigMed-prosjektet ved Oslo Universitetssykehus
Thomas Smedsrud, prosjektleder Oslo Universitetssykehus

15:00 - 15:30
Nye muligheter for helsesektoren
Stein Olav Skrøvseth, leder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

15:30 - 16:00
Pause

SAL 1: Helseinnovasjon i Midt-Norge


16:00 - 16:30

Hvordan kan vi sammen skape mer innovasjon i helsesektoren i Midt-Norge?

Marit Bratlie, innovasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge RHF, Sølvi Silset seniorrådgiver i rektors stab for nyskapning ved NTNU og Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping og innovasjon NTNU

16:30 - 16:50
Midt-Norge bidrar til å utvikle nye, avanserte behandlingsmetoder
Ingerid Reinertsen, seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn

16:50 - 17:30
Presentasjon av fire prosjekter som fikk tildelt innovasjonsmidler i 2017

  • MATerVITALT (Lise Tuset Gustad)
  • Mixed Reality (Gabriel Kiss)
  • HILD (Nina Kongshaug)
  • Senter for eTerapi (Elin Ulleberg)

SAL 2: Pasientens helsetjeneste


16:00 - 16:30
Pasientens erfaringer og forventninger til morgendagens helsetjeneste
Snorre Ness, leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge RHF

16:30 - 17:00
Pasientens helsetjeneste fra fastlegens perspektiv
Lasse Folkvord, prosjektdeltaker i Helseplattformen og spesialist allmennmedisin og samfunnsmedisin

17:00 - 17:30
Pasientens helsetjeneste: Samhandlingsutfordringer på tvers av behandlingsnivåene
Merethe Storødegård, leder NAV Værnes

17:30 - 17:50
Pause

17:50 - 18:20
Hvordan forberede seg på den nye, digitale hverdagen? 
Bente Sollid Storehaug

18:45
Middag

Tid og sted: 8. mars 2018, Scandic Lerkendal, Trondheim
Faglig program: 10:00 - 18:20
Konferansemiddag: 18:45 - 21:00
Deltakeravgift:
Inkludert middag og lunsj: 2300,- eks. mva. 
Inkludert lunsj: 1600,- eks. mva.


Paul Gundersen, ønsker velkommen

Paul Gundersen

Paul Gundersen har vært direktør for Helse Midt-Norge IT (Hemit) siden 2006. Paul har jobbet med IT-ledelse siden 1987, og er opptatt av at Hemits leveranser skal ha stor verdi for de ansatte på sykehusene og gi forbedret pasientomsorg. 

Bente Sollid Storehaug, dagens konferansier

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug er dagens konferansier. Hun er styreleder i Boostcom Gruppen og Dot Global. Hun er medlem av konsernstyrene i Polaris Media ASA, Hafslund, Europris ASA, Eika-Gruppen og The Future Group. Bente er også medlem av flere regjeringsoppnevnte år, senest i regjeringens ekspertutvalg som fikk i oppgaver å vurdere NRKs fremtidige finansiering. Hun etablerte «Digital Hverdag» i 1993, som i dag er børsnotert under navnet Bouvet ASA. Bente er også mentor for CEOs innen teknologi og start-ups, og er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Nylig kåret Abelia henne til en av de fremste IT-kvinnene i Norge. 

Stig Slørdahl
Stig Slørdahl

Stig Slørdahl har vært administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF siden 2015. Stig var dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim i 10 år. Han er professor i kardiovaskulær fysiologi. Stig har bred erfaring fra klinisk praksis som kardiolog og indremedisiner, ledelse, forskning og utdanning.  

Bent Høie
Bent Høie

Bent Høie er helseminister og har ansvar for politikken knyttet til sykehus, helsetjenester i kommunene, forebygging, psykisk helse og rus. 


Christine Bergland
Christine Bergland_© RebeccaRavneberg.jpg

 Christine Bergland er direktør i Direktoratet for e-helse. Hun har hatt ansvar for gjennomføring av store nasjonale prosjekter som automatisk frikort, e-resept, helsenorge.no og kjernejournal. I tillegg har hun har hun hatt ansvar for utarbeidelsen av nasjonal e-helsestrategi 2017-2022. Bergland har vært en pådriver for etableringen av nasjonale arenaer for bedre samhandling og styring av IKT i helsesektoren.


Torbjørg Vanvik
Torbjørg Vanvik

Torbjørg Vanvik ble ansatt som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge RHF fra oktober 2010, og fra januar 2016 som programdirektør for Helseplattformen. 

Bjørn Villa
Bjørn Villa

Bjørn Villa er nå inne i sitt tredje år som IT-sjef i Trondheim kommune. Han er i tillegg førsteamanuensis II ved NTNU. I de 20 årene før han kom til Trondheim kommune, jobbet han innenfor telekom og IT i inn- og utland. Bjørn har tatt med seg spennende erfaringer som rådgiver for televerket i Saudi Arabia, direktør for Allied Telesis R&D i Milano og fra eget selskap i Qatar. Dette har gitt ham internasjonale perspektiver og nyttig ballast.

Merethe Storødegård
Merethe Storødegård

Merethe Storødegård har fra 1. januar 2017 vært leder for NAV Værnes (Stjørdal, Tydal, Selbu, Meråker og Frosta). Før dette var Merethe regiondirektør i NHO Trøndelag i 12 år og fylkesordfører i Nord Trøndelag i perioden 1997 – 2003. Hun har tidligere hatt styreverv i blant annet Helse Midt Norge, Trondheim Interkommunale Havn, Styreleder i Trøndelag Reiseliv og flere interkommunale utviklingsselskap.

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv har vært konsernsjef i SINTEF fra 2016. SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutter, med 2.000 ansatte og en årlig omsetning på 3 milliarder kroner. Alexandra har en lang industrikarriere fra Statoil og Hydro, der hun blant annet ledet virksomheten for Ny Energi, var konserndirektør med ansvar for personal, HMS, klima og antikorrupsjon. Hun har vært partner i advokatfirmaet Hjort (Norge) fram til 2010, og ledet den offentlige 22. juli-kommisjonen om terrorangrepene. Hun har vært styremedlem- og leder i en rekke bedrifter innen industri, energi og media. Alexandra ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Hun har også et diplom i juridiske studier fra Oxford University og har studert ved Suffolk Law School i Boston.

Jarl Reitan
Jarl Reitan

Jarl Reitan jobber som forskningsleder i avdeling Helse, forskningsgruppe Helseinnovasjon, og er utdannet designleder. Siden år 2000 har han jobbet design- og innovasjonsarbeid i næringslivet og offentlig sektor. Jørns forskningstema er brukersentrert design, deltakende design og tjenestedesign. Hans drivkraft er å omsette forskningsbasert kunnskap til nye innovasjoner som gir samfunnsnytte. Særlige forskningsområder er telemedisin og avstandsoppfølging av personer med kronisk sykdom.

Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Brørs.jpg


Kirsti Fossland Brørs er fagansvarlig for helse-IT og velferdsteknologi i Trondheim kommune. Hun er utdannet ergoterapeut i 2003 med master i helseinformatikk fra 2016. Kirsti har siden 2012 jobbet med velferdsteknologi i Trondheim kommune, med fokus på brukerbehov og utvikling av velferdsteknologiske tjenester. Er fra 2017 fagansvarlig for alle fagsystemer og velferdsteknologi i helse og velferd i Trondheim kommune. 


Solrunn Hårstad
Solrun Hårstad

Solrunn Hårstad er ansatt ved IT-avdelingen i Værnesregionen. Hun koordinerer Helse IT i kommunene i Værnesregionen. Solrunn ledet prosessen for anskaffelsen for responssenterløsningen i regionen, på bakgrunn av de erfaringene regionen har opparbeidet seg på velferdsteknologiområdet. Regionen står nå foran implementering av responssenterløsning og anskaffelse av bruernær teknologi. 


Artur Serrano
Artur Serrano

Artur Serrano er professor i velferdsteknologi ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU. Artur har en doktorgrad i Software Engineering fra Computing Science Department, University of Glasgow. Hans viktigste forskningsinteresser ligger i velferdsteknologi. Han har vært principal investigator flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. 

Jon Harald Kaspersen
Jon Harald Kaspersen

Jon Harald Kaspersen har en PhD innen strømningsteknikk. Han har vært ansatt i SINTEF siden 1997 og de første ti årene jobbet han med forskning og utvikling av navigasjonssystem for minimalinvasis kirurgi, helseinformatikksystemer og telemedisin. I perioden mellom 2007 og 2017 ledet Jon Harald SINTEFs Flerfaselaboratorium. I mars 2017 flyttet han tilbake til helseforskning, og leder i dag avdeling Helse i SINTEF Teknologi og samfunn. BigData, kunstig intelligens og persontilpasset medisin sammen med helsetjenesten og dens funksjon er helt sentrale forskningstema i denne avdelingen. 


Thomas Smedsrud
Thomas Smedsrud

Thomas Smedsrud leder BigMed-prosjektet ved Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus. Prosjektet skal legge til rette for presisjonsmedisin ved bruk av stordata og er et fyrtårnprosjekt i Forskningsrådet. Thomas er lege og har blant annet bakgrunn fra McKinsey og Accenture, samt som klinker ved OUS.


Stein Olav Skrøvseth
Stein Olav Skrøvseth

Stein Olav Skrøvseth har doktorgrad i matematisk fysikk fra NTNU, og har vært postdoktor ved University of Sydney, Australia. Siden 2009 har han jobbet som forsker innen medisinsk dataanalyse, maskinlæring og statistikk. Stein Olav har vært gjesteforsker i ett år ved IBMs TJ Watson forskningssenter i New York. I 2016 ble han senterleder ved det nyopprettede Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø. Senteret driver forskning, utredning og formidling innen flere områder av e-helsefeltet, og særlig rettet mot nasjonale behov og prosesser.

Marit Bratlie
Marit Bratlie

Marit Bratlie har ansvaret for innovasjon i Helse Midt-Norge RHF. Hun ble ansatt som innovasjonsrådgiver i juni 2016 og har siden da arbeidet med å få opp innovasjonsaktiviteten i regionen, blant annet ved å dele ut Helse Midt-Norges innovasjonsmidler til innovasjonsprosjekter i helseforetakene. 


Toril Nagelhus Hernes
Toril Nagelhus Hernes

Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping og innovasjon ved NTNU. Hun er professor i medisinsk teknologi ved NTNU og har tidligere vært forskningssjef i SINTEF. Torill er nesteleder i styret til St. Olavs hospital. 


Sølvi Silset

Sølvi.jpg

Sølvi Silset er seniorrådgiver i rektors stab for nyskapning ved NTNU, og jobber med NTNUs strategiske satsning for nyskapning og innovasjon. Silset har lang erfaring i internasjonal forretningsutvikling.

Ingerid Reinertsen

ingerid reinertsen.png


Ingerid Reinertsen er senior forsker ved SINTEF Teknolgi og samfunn, avdeling for Helseforskning. Hun arbeider spesielt med bildeveiledet behandling og klinisk beslutningsstøtte.


Snorre Ness
Snorre Ness

Snorre Ness er brukerrepresentant og er for tiden leder av det Regionale Brukerutvalget i Helse Midt-Norge RHF.


Lasse Folkvord
Lasse Folkvord

Lasse Folkvord har jobbet som allmennlege/fastlege siden 1983 fram til august 2017, avbrutt av to års sykehustjeneste. Lasse er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han har hatt interesse og deltidsengasjement i mange år innen helse og IKT, inkludert som praksiskonsulent ved St. Olavs hospital knyttet til elektroniske meldingsutveksling. Lasse er medlem i referansegruppe for EPJ i legeforeningen/NFA. Han har erfaring med elektronisk pasientjournal i egen praksis fra 1990. 


Arild Faxvaag
Arild Faxvaag

Arild Faxvaag er professor i Helseinformatikk ved NTNU samt overlege og spesialist i revmatologi ved Klinikk for ortopedi og revmatologi på St. Olavs hospital. Som NTNU-ansatt har han vært med på å etablere og bygge opp et tverrfaglig forskningsmiljø innen helseinformatikk og e-Helse samt en Mastergradsutdanning innen det samme området. Siden etableringen har dette miljøet veiledet og uteksaminert ca. 26 PhD og omlag 150 mastergrads-kandidater. I 2015 var han Visiting professor ved Harvard Medical School og Brigham & Women’s hospital i Boston hvor han gjorde forskning innen helselogistikk, klinisk beslutningsstøtte og mHelse. Han er aktiv i en rekke store og små e-Helse forskningsprosjekter i samarbeid med operative e-Helse miljø i Helseforetak, forvaltning og andre nasjonale og internasjonale kompetansemiljø.

Dag Svanæs
Dag Svanæs

Dag Svanæs er professor ved institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Han har en PhD i “Human-Computer Interaction (HCI)” fra NTNU. Hans forskning de siste 15 år har omhandlet feltet HCI og interaksjonsdesign. Hans hovedfokus har vært brukerorienterte designmetoder og grunnleggende teori om interaksjon.

Liv Johanne Wekre
Liv Johanne Wekre

Liv Johanne Wekre har jobbet som prosjektmedarbeider og forskningskoordinator i Helseplattformen de siste to årene. Før Helseplattformen bidro hun i IKT-strategiarbeidet i Helse Midt-Norge og i forprosjektet til Helseplattformen. Liv Johanne er utdannet farmasøyt og har en PhD i samfunnsmedisin. Hun har hatt ulike oppgaver ved Sykehusapotekene i Midt-Norge fra 2000 og frem til 2015, blant annet som tilsynsfarmasøyt i kommunene i Sør-Trøndelag, som rådgiver under innføring av automatisert legemiddelforsyning ved St. Olavs hospital, og som rådgiver for bl.a. forskning og innovasjon i foretaksadministrasjonen.

Magnus Steigedal

Magnus Steigdal

Magnus Steigedal leder NTNU Helse, som er NTNUs tematiske satsingsområde på helse, velferd og teknologi. Han har bakgrunn som mikrobiolog og bioteknolog, og har i mange år jobbet som forsker innen medisin. Magnus er opptatt av å fremme tverrfaglig forskning som den beste løsningen på fremtidens helseutfordringer.


Pieter J Toussaint
Pieter J Toussaint

Pieter Jelle Toussaint er professor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Han tilhører forskergruppen for Informasjonssystemer og Systemutvikling. Han er utdannet sivilingeniør både i informatikk og allmenn lingvistikk fra The University of Leiden, Nederland, og han har en doktorgrad i medisinsk teknikk fra samme universitet. Pieter er faglig ansvarlig for den erfaringsbaserte masteren i helseinformatikk ved NTNU.  

Rune Pedersen
Rune Pedersen

Seniorforsker/avdelingsleder på Nasjonalt Senter for e-helseforskning, Avdeling for helhetlige pasientforløp, og førsteamanuensis ved UIT Norges Arktiske Universitet. Rune forsker på innføring av informasjonssystemer med spesiell interesse for semantisk interoperabilitet.

Øystein Nytrø
Øystein Nytrø

Øystein Nytrø er førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Øystein gjør forskning innen matematisk kalkulering, naturvitenskap, ingeniørvitenskap og medisin. Han er nå prosjektleder for et forskningsprosjekt som omhandler Helseplattformen, prosjektet: ”Computational Semantic Memory for Continuous Sepsis Monitoring Bringing Precise Decision Support to the Plattform”.


Lise Tuset Gustad

Lise Tuset Gustad

Lise Tuset Gustad jobber 50 prosent som fag- og forskningssykepleier ved medisinsk avdeling på sykehuset Levanger, Klinikk for medisin og rehabilitering. Hun jobber også 50 prosent som postdoc ved MidtNorsk senter for sepsisforskning ved Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU. Lise har en doktorgrad i samfunnsmedisin. 

Gabriel Kiss

Gabriel Kiss

Gabriel Hanssen Kiss er forskningskoordinator ved Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs hospital. Hans sentrale fagområder er teknologiutvikling for prosessering og visualisering av medisinske bilder, med særskilt fokus på bruk av ultralyd.

Elin Ulleberg

Elin Ulleberg

Elin Ulleberg er seksjonssjef ved Krise-korttidsseksjonen ved Nidaros DPS, St. Olavs hospital. Hun er utdannet psykolog og er spesialist i klinisk psykologi og driver med spesialisering i organisasjonspsykologi. I tillegg jobber hun med en master i innovasjon og endringsledelse ved NTNU.

Nina Kongshaug

Nina Kongshaug

Nina Kongshaug er spesialist i onkologi og overlege ved Kreftklinikken St Olavs hospital. Hun har siden 2015 jobbet deltid i Helseplattformen hvor hun leder arbeidet med klinisk beslutningsstøtte og klinisk kjernefunksjonalitet i ny pasientjournal. Nina er PhD-stipendiat ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og mottok innovasjonsmidler fra Samarbeidsorganet 2016 og Helse Midt-Norge i 2016 og 2017 for et tjenesteinnovasjonsprosjekt hvor hun forsker på om en mobiltelefonapplikasjon kan gi bedre medikamentetterlevelse og oppfølging av bivirkninger hos pasienter som får cellegifttabletter som hjemmebehandling.  Video om Hemit-konferansen

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, forteller om Hemit-konferansen!
Åpne video i eget vindu
Stig Slørdahl
Sist oppdatert 02.01.2020