logo Hemit
Ikon

Hemit-konferansen 2019

19. september på Scandic Lerkendal i Trondheim!

Den viktigste konferansen innenfor IKT og helse i Midt-Norge ble arrangert 19. september på Scandic Lerkendal i Trondheim.  

Vi arrangerer konferansen i samarbeid med NTNU Helse og Helse Midt-Norge RHF.

Praktisk informasjon

Sted: Scandic Lerkendal i Trondheim
Faglig program: 09.00 - 18:00
Pris: 1640,- eks. mva.

08:00 - 09:00
Registrering og kaffe

SAL: SAN SIRO 1 OG 2

09:00 - 09:20
Kunstnerisk innslag fra Candiss

09:20 - 09:30
Velkommen
Paul Gundersen, direktør Helse Midt-Norge IT (Hemit)

Konferansier Elin Wikmark Darrell, IT-leder i Værnesregionen

09:30 - 10:00
Regjeringens strategi for digitalisering av helsesektoren
Maria J. Bjerke, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

10:00 - 10:20
Status for nasjonal satsing på felles journalløsninger
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse

10:20 - 10:40
Klikksammenbrudd for helsearbeidere?
Trude Basso, overlege ved St. Olavs hospital

10:40 - 11:10
Pause

SAL: SAN SIRO 1 OG 2


11:10 - 11:30
Ledelse og innovasjon
Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune

11:30 - 12:00
Endring i sykehus - hvorfor er det så vanskelig? Og hva er nødvendig for å lykkes?
Lars Dahl Pedersen, seniorrådgiver ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

12:00 - 12:40
Hvilke endringer kommer med Helseplattformen i Midt-Norge
Torbjørg Vanvik, administrerende direktør i Helseplattformen AS og Katie Larson, Implementation Executive, Epic Systems Corporation 

12:40 - 13:00
Erfaringer med Epic i Nederland
Ronald Petru, Former Chief Medical Information Officer ved Radbound University Medical Center, Nederland

13:00 - 14:00
Lunsj

SAL: SAN SIRO 1 OG 2


14:00 - 14:20
Informasjonsdeling: Sårbarhet, trusler og forebygging
Gunnar A. Johansen, seksjonssleder i HelseCERT

14:20 - 14:40
Hvordan vi har arbeidet med sikkerhet i Helseplattformen
Tor Stokke, advokat Helseplattformen AS

14:40 - 15:10
Informasjonssikkerhet på tvers av behandlingsnivåer
Øyvind Røset, sikkerhetsansvarlig i Helseplattformen AS og Øyvind Høyland, prosjektleder i Helseplattformen AS

15:10 - 15:30
Informasjonssikkerhet versus behandlingsbehov
Christer Jensen, innovasjonsleder i Helse Møre og Romsdal

SAL: SAN SIRO 3

14:00 - 14:20
Slik forbereder kommuner i Midt-Norge seg til Helseplattformen
Tor Erling Evjen, enhetsleder for "Enhet for service og internkontroll" i helse og velferd i Trondheim kommune

14:20 - 14:40
Teknologi som driver av tjenesteinnovasjon i Melhus kommune
Trude Wikdahl, kommunalsjef i Melhus kommune og Heidi Pallin Aaring, prosjektleder Melhus kommune

14:40 - 15:00
Regionalt responssenter og responsteam. Erfaringer, muligheter og utfordringer
Benedicte Nyborg, prosjektleder ved Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund

15:00 - 15:30
Hvilke forventninger har de unge til helsetjenesten?
Signe Elisabeth Åsberg, postdoktor ved NTNU og forskningskooordinator ved Gemini-senteret for sepsisforskning og Håvard Ulsaker, medisinstudent ved NTNU

SAL: MESANINEN


14:00 - 14:30

Maskinlæring og kunstig intelligens for beslutningsstøtte ved innovativ analyse av elektroniske pasientjournaler
Robert Jenssen, professor ved Universitetet i Tromsø

14:30 - 15:00
Ethical Aspects of Artificial Intelligence Research
Keith Downing, professor ved NTNU

15:00 - 15:30
En innbygger - én digital tvilling, og fremtidens AI-baserte økosystem for økt egenhåndtering av helse og beslutningsstøtte i helsetjenesten
Frank Lindseth, professor NTNU

15:30-16:00
Pause

SAL: SAN SIRO 1 OG 2


16:00 - 16:20
Apotti Ecosystem - enabling growth and innovation
Jari Renko, Chief Technology Officer, Oy Apotti Ab

16:20 - 16:40
Hvordan vil Helseplattformen kunne styrke forskning i klinikken?
Björn Gustafsson, dekan NTNU

16:40 - 17:00
Felles verdiskaping fra store data i forskning, klinikk og  næringsutvikling
Oddgeir Lingaas Holmen, Chief Information Officer ved HUNT datasenter, NTNU

SAL: SAN SIRO 3


16:00 - 16:20
Regional satsing på medisinsk avstandsoppfølging
Joseph Schultz, innovasjonsrådgiver ved St. Olavs hospital

16:20 - 16:40
Prosjektet "Virtuelle regionale poliklinikker"
Kathrin Enebakk, rådgiver i Helse Møre og Romsdal

16:40 - 17:00
Nasjonal satsing på medisinsk avstandsoppfølging
Lasse Frantzen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

SAL: MESANINEN


16:00 - 16:20
Kunstig intelligens i medisinsk bildediagnostikk - muligheter og utfordringer
Erik Smistad, postdoktor NTNU

16:20 - 16:40
Artificial intelligence for supporting prostate cancer diagnosis
Mattjis Elschot, forsker NTNU

16:40 - 17:00
Prosjekt "Digital patologi" i Helse Midt-Norge
Harald Aarset, avdelingsleder St. Olavs hospital og Mari Jebens, seksjonsleder ved St. Olavs hospital

SAL: SAN SIRO 1 OG 2

17:05 - 17:20
Oppsummering 
Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge
Elin W. Darell, dagens konferansier

17:20 - 18:00
Mingling og fingermat

Tid og sted: 19. september 2019, Scandic Lerkendal, Trondheim
Faglig program: 09:00 - 18:00
Deltakeravgift: Inkludert lunsj 1640,- eks. mva.

 

Foredragsholdere

Bli bedre kjent med foredragsholdere og bidragsytere på årets Hemit-konferanse!
Disse skal holde foredrag på Hemit-konferansen
Torbjørg Vanvik holder foredrag

Se film fra Hemit-konferansen!

Lurer du på hvordan det er å være med på Hemit-konferansen? Da må du se filmen fra 2018!
Se filmen her!
Bent Høie blir intervjuet på Hemit-konferansen 2018
Sist oppdatert 16.12.2019