logo Hemit
Skikkelse

Slik har pandemien påvirket arbeidsmiljøet i Hemit

Hvert år gjennomføres en nasjonal medarbeiderundersøkelse med formål om å forbedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten for at pasienter og medarbeidere skal føle seg trygge og sikre. Året 2020 var et år med store endringer i arbeidshverdagen og nysgjerrigheten var stor rundt årets resultater av undersøkelsen.
 
Hvordan har annerledesåret påvirket de 360 medarbeiderne som er fordelt på åtte kontorsteder i Hemit? ​
 
Medarbeiderundersøkelsen har gjennom flere år kartlagt ulike temaområder som gir grunnlag for sammenligning. Disse dekker områder som engasjement, teamarbeidsklima, arbeidsforhold, sikkerhetsklima, psykososialt arbeidsmiljø, opplevd lederatferd, toppleders rolle i sikkerhetsarbeidet, fysisk miljø og oppfølgning. I år var også pandemi med som et nytt temaområde. 

​​​Nye digitale møtepunkt og helsetiltak

Det siste året har vært preget av endringer i både arbeidsmønster, samhandling og arbeidssted. Mange av våre ansatte har vært på hjemmekontor og har ikke møttes på lang tid. Kommunikasjon mellom ansatte ble et kritisk fokuspunkt.
 
Det ble iverksatt tiltak for å ivareta den ansattes fysiske og mentale helse, med ukentlige digitale treningsaktiviteter, seminar om «ergonomi på hjemmekontor» med bedriftshelsetjenesten og informasjon om psykisk helse og mulige støtteapparater. De digitale møtepunktene har vært svært viktig for å ivareta det sosiale i en tid hvor vi møtes mindre. Digitale julebord, digitale kaffepauser, quiz og kahoot, og felles digital «kontorstrekk» har vært velkomne avbrekk for mange.
HR-sjef Hildegunn Holmslet

HR-sjef Hildegunn Holmslet

- Vi har opplevd en sterk lagfølelse og et godt samarbeid med alle ansatte for å få den nye hverdagen til å fungere.  Vi har gjennom pandemien fått bevist at vi virkelig lever opp til våre kjerneverdier​ – løsningsorientert, imøtekommende, kompetent og pålitelig,  sier Hildegunn Holmslet som er HR-sjef i Hemit.
Hun fortsetter: - Selv om vi har hatt et godt samarbeid med de ansatte og flere gode tiltak vet vi at dette har vært en krevende tid og var derfor veldig spente på hva medarbeidere ville formidle i sine svar på medarbeiderundersøkelsen.
 

Ansatte har følt seg trygge under pandemien

I følge den nye kategorien pandemi, ser vi at Hemit sine ansatte har følt seg trygge på jobb, at man opplever god støtte fra kolleger, og at smitteverntiltakene kom raskt på plass. Selv om mange har hatt mer fysisk avstand, rapporteres det likevel om at ledere har vært mer tilgjengelig. Det har dessuten vært en positiv utvikling på alle punkter knyttet til opplevd lederatferd fra 2018 og frem til i dag.
 

Kultur for å gi tilbakemeldinger

På områdene psykososialt arbeidsmiljø og opplevd lederatferd ser vi svært gode tall. Fokuset på kontinuerlig forbedring bygger opp om et arbeidsmiljø hvor det skal være trygt å si fra om kritikkverdige forhold og forbedringsmuligheter. Dette kommer også frem av undersøkelsen hvor vi ser en høy score og positiv utvikling rundt muligheten til å si fra og diskutere feil eller mangler. Dette viser en kultur preget av gode relasjoner, trygghet og tett oppfølging. 
 

Fokus på å redusere arbeidsbelastningen

På området arbeidsbelastning er tallene stabile fra i fjor. Deler av Hemit rapporterer om høy arbeidsbelastning, og vi ser blant annet at flere svarer at de ikke rekker å ta pauser i løpet av arbeidsdagen. I 2020 startet vi arbeidet med å redusere arbeidsbelastningen, hvor utsatte roller blir kartlagt og fulgt opp. Dette blir et svært viktig forbedringsområde fremover. Arbeidet vil fortsette i 2021, og forhåpentligvis resultere i en forbedring på området til neste år.

God ergonomisk tilrettelegging

Området med størst positiv utvikling de siste årene er fysisk miljø. Det har vært fokus på ergonomisk tilrettelegging både på arbeidsplassen og hjemmekontor. Vi har også jobbet med utforming av kontorlokalene for å tilpasse arbeidsmønster og behov. Mye kan tyde på at dette har gitt resultater.

Årets resultater oppsummert

Resultatene fra årets undersøkelse viser at arbeidsmiljøet på Hemit er svært godt. Dette er også noe Hemit jobber kontinuerlig med for å bli enda bedre på. Undersøkelsen har gitt oss mange ting å være stolte av, og til tross for et vanskelig år ser vi en forbedring fra i fjor på nærmest alle temaområder.
Vi gleder oss til å fortsette forbedringsarbeidet og bygge opp under det gode arbeidsmiljøet og kulturen vår!
PS. Synes du dette høres ut som en spennende arbeidsplass og har du lyst til å bli med på reisen? Vi har ofte ledige stillinger utlyst og du er hjertelig velkommen til å søke! 

​Illustrasjon av arbeidsmiljø

​Illustrasjon av arbeidsmiljø
Sist oppdatert 20.12.2023