logo Hemit

En måned i direktørstolen

Etter en måned som administrerende direktør i Hemit HF, har Trond Utne kommet godt i gang i den nye rollen. Utne kom fra det private næringslivet og gikk inn i det offentlige helseforetakssystemet med stort pågangsmot. 

Publisert 01.07.2022
Sist oppdatert 26.03.2024
Trond Utne, administrerende direktør i Hemit HF

​- Oppstarten har både vært spennende og givende. Jeg har blitt tatt veldig godt imot og har hatt gleden av å få møte mange hyggelige og engasjerte mennesker både igjennom ledersamling, styresamling, kontorbesøk, sykehusbesøk og ikke minst en befaring på nye sykehuset Nordmøre og Romsdal som er under bygging, sier Trond Utne.

Digital omstilling

- Inntrykket mitt så langt er at Hemit er en veldrevet organisasjon som har etablert gode og profesjonelle prosesser som ivaretar en stabil og sikker drift som kundene er godt tilfredse med. Samtidig har vi mange dyktige medarbeider som jobber med både innovasjon og utvikling, som brenner for at Hemit skal gjøre enda mer for å hjelpe sykehusene med digital omstilling og mer brukersentrerte digitale tjenester, fortsetter han.

Tidligere erfaring

Utne kom fra stilling som regionleder i det europeiske konsulentselskapet Sopra Steria hvor han har bygd opp konsulentvirksomheten deres til å bli en slagkraftig enhet innen digital transformasjon i trøndelagsregionen. Tidligere har han jobbet mye med helsesektoren som konsulent i Ernst og Young og som prosjektleder i Norsk Helsenett SF. Utne er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Digitale muligheter

Med en stadig økende etterspørsel etter helsetjenester, både som følge av eldrebølgen vi står ovenfor og at stadig flere helsetilstander kan behandles, er ikke Utne i tvil om at vi må ta i bruk mulighetene som ligger i bruk av digital teknologi og innovasjon for å hjelpe sykehusene med å møte utfordringene.  

Opptatt av innovasjon

- Som leder er jeg opptatt av innovasjon, kontinuerlig læring og forbedring og å alltid skape merverdi for dem man leverer til. Vi i Hemit er her for pasienten og vår ledestjerne er å bidra til at Helse Midt-Norge innfrir ambisjonen om å levere en fremragende helsetjeneste. For å innfri dette skal vi fortsette å levere stabile driftstjenester, samtidig som vi akselererer innovasjonstakten i tett samarbeid med sykehusene, avslutter Utne.

Hemit som IKT-leverandør​

Hemit HF (helseforetak) er, sammen med Helseplattformen AS, IKT-leverandør til spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Den nye direktøren har topplederansvaret for å levere effektive og sikre tjenester i avtale med sykehusene, og å bidra med digitalisering som verktøy for helsetjenesteutvikling.