logo

Ny administrerende direktør i Hemit HF

Trond Utne (41) er ansatt som ny administrerende direktør i Hemit HF. Utne tiltrer stillingen 1. juni og tar over etter Paul Gundersen som har ledet Hemit siden 2007.

Publisert 01.04.2022
Trond Utne tiltrer stillingen som administrerende direktør i Hemit 1. juni 2022. Foto: Sopra Steria

Utne kommer fra stillingen som regionleder i selskapet Sopra Steria som er et ledende europeisk IT-konsulentselskap. Han har tidligere jobbet med helse som konsulent i Ernst og Young og som prosjektleder i Norsk Helsenett SF. Utne er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Det er styret i Hemit HF som har ansvaret for selve ansettelsesprosessen. I desember satte styret ned et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Nils Kvernmo og styremedlemmene Grethe Aasved, Grete Enge Garshol og Erik Berg. Ansettelsesutvalget leverte en enstemmig innstilling som styret i Hemit HF har gitt sin tilslutning til.

- Jeg er svært fornøyd med resultatet av ​ansettelsesprosessen, sier styreleder Nils Kvernmo. - Det var mange gode kandidater å velge mellom og vi har tro på at vi nå har funnet den beste kandidaten til å lede Hemit HF i årene som kommer, konstaterer han.

Hemit HF (helseforetak) er, sammen med Helseplattformen AS, IKT-leverandør til spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal og Trøndelag. Den nye direktøren får topplederansvaret for å levere effektive og sikre tjenester etter avtale med sykehusene og bidra med digitalisering som verktøy for helsetjenesteutvikling.