logo

Pasientstyrt egenrapportering til poliklinikker

Pasientens oppleveIse av å bli sett og hørt er viktig. Det samme gjelder data som leger og behandler har om pasientens sykdomsforløp. Tjenesten fra Hemit som heter skåringsverktøy, gir pasienten mulighet til å rapportere om egentilstand direkte til poliklinikk på sykehuset.

Publisert 14.03.2022
Sist oppdatert 15.03.2022
Illustrasjon av pasientstyrt oppfølging

Reduserer behovet for oppmøte​

Skjemabasert egenrapportering, også kalt skåringsverktøy, gir poliklinikken data som kan benyttes som kunnskapsgrunnlag når pasienten skal møte i poliklinikk. Slik egenrapportering kan redusere behovet for oppmøte for poliklinisk konsultasjon og bidra til å prioritere pasienter som faktisk trenger hjelp raskere. Dette gir bedre opplevelse for pasienten og mer effektiv arbeidsflyt i sykehusene (spesialisthelsetjenesten).

Bedre pasientdata

- Skjemabasert egenrapportering fra pasienter hjemme er en viktig satsing for helseforetakene. Verktøyet vil endre arbeidsflyten og gi mer brukerstyrte poliklinikker, og vi får data som kan brukes som kunnskapsgrunnlag når pasienten skal møte i poliklinikk. Vi tror også at slik egenrapportering gir bedre data fra pasienten, sier Christer Jensen som er innovasjonsrådgiver i Helse Møre og Romsdal HF.

Å utvikle nye verktøy krever et godt samarbeid på tvers av fagkunnskap og erfaring. I dette prosjektet har teknologer fra tjenesteutvikling i Hemit, innovasjonsrådgivere og leger/behandlere vært involvert.​​​

​Brukerstyrt poliklinikk og digital oppfølging i praksis​


Åpner nye muligheter

- Det er veldig nyttig og spennende å jobbe tett med innovasjonsmiljøene i helseforetakene. Innovasjonsrådgivere hjelper fagmiljøene til å se nye muligheter og bistår med å tilrettelegge for testing og utprøving av nye anvendelser og metoder. Helseforetakene i Helse Midt-Norge har respondert veldig positivt på den nye tjenesten, og det er mange fagmiljøer som ser nytten av skjemabasert egenrapportering fra pasienter hjemmefra, sier Monica Ramberg som er teknisk fagansvarlig i forvaltningsavdelingen og testleder i Hemit.

Ramberg fremhever digitaliseringsrådgiver i Hemit Per Henning Valderhaug, som en viktig støtte i arbeidet. Valderhaug har blant annet bistått et innovasjonsprosjekt på St. Olavs hospital med å bruke tjenesten Skåringsverktøy, for å sende videofiler som egenrapportering fra foreldre til små barn i utredning for Cerebral Parece. Dette er en ny anvendelse av tjenesten som igjen åpner nye muligheter for å bruke videofiler som egenrapportering i andre sammenhenger.

Teamet for tjenesten «skåringsverktøy» i Hemit:

Tjenesteansvarlig: Ingunn Flægstad Pettersen (for tiden jobber Sissel Klemmetsby i hennes sted)

Fagansvarlig drift: Audun Karstein Westgård og Marius Bendik Hasfjord Brækkan

Releaseleder: Lisbeth Hagen

​Teknisk fagansvarlig Forvaltning og Testleder: Monica Ramberg​