logo

Sakspapirer til styremøte

Sakspapirer for styremøte i Hemit HF fredag 29. oktober er nå tilgjengelig.

Publisert 22.10.2021
Illustrasjon av nedlasting

​​​​​​Det første styremøtet i Hemit HF starter fredag 29. oktober kl. 13.00 i Hemit sine lokaler i Abels gate 9 i Trondheim.

Godkjenning av innkalling og saksliste finner du her​ (PDF)
Vedlegg sak 4 Hemit HF styreinstruks (PDF)
Vedlegg sak 5 Møteplan (PDF)
Vedlegg sak 5 Årshjul styresaker og foretaksmøter (PDF)