logo

Ledelsen i Hemit

Siri Beate Berg

A​dministrerende direktør

En mann i dress

Økonoimidirektør

Tove Prestmo

Kvalitetssjef

Hildegunn Holmslet

HR-sjef

Nina Kotte

Kommunikasjonssjef

Sille Jagtøyen

Avdelingsleder Tjenestedrift

Kristian Styrvoll

Avdelingsleder Basisdrift

Bjørn Våga

Avdelingsleder Prosjekt og digitalisering

Roar Solhjem

Avdelingsleder Forvaltning

Anders Emil Hustoft

Anders Emil Hustoft

anders.emil.hustoft@hemit.no

Avdelingsleder Systemutvikling

Terje Lund

Avdelingsleder Driftssenter Logistikk og Økonomi

Sist oppdatert 31.05.2023