logo Hemit

Kommende styremøter

Tid og sted

Styremøtene gjennomføres: Klokken 09:00-13:00

Møtet finner sted i Hemit sine lokaler i Abels gate 9, Trondheim.