logo Hemit
 • Basisdrift

  Avdelingen utfører daglig drift og forebyggende driftsoppgaver og skal sørge for forsvarlig og proaktiv drift av alle tjenestene Hemit leverer.

 • Driftssenter logistikk og økonomi (DSLØ)

  Driftssenteret for Logistikk og Økonomi (DSLØ) forvalter og videreutvikler ERP-systemet SAP i Helse Midt-Norge. DSLØ jobber sammen med Helse Midt-Norges nettverk innen logistikk, innkjøp, regnskap og økonomi, samt foretakenes lokale forvaltningsorganisasjoner.

 • Forvaltning

  Avdelingens hovedformål er å bidra til verdiskaping i helseforetakene gjennom å tilby funksjonelle og fremtidsrettede tjenester og IKT-løsninger, levere prioriterte oppgraderinger av eksisterende systemportefølje og bidra med personell inn i prosjekter. 

 • Prosjekt og digitalisering

  Avdelingens hovedformål er å bidra til god nytteverdi for helsetjenesten ved å gjennomføre prosjekter og oppdrag. Vi skal være en god rådgiver innenfor digitalisering og innovasjon. 

 • Systemutvikling

  Systemutvikling utvikler og vedlikeholder programvare og produkter for helsesektoren. Vi bidrar også inn i innovasjonsprosjekter der bruk av ny teknologi er et vesentlig element. 

 • Tjenestedrift

  Avdelingen utfører brukerstøtte og feilretting, samt tilgangsadministrasjon og drift av applikasjoner og integrasjoner.