logo Hemit

Hemit – IKT for liv og helse

Hemit HF er Helse Midt-Norges teknologiforetak. Vi utvikler, forvalter og drifter felles IKT-systemer for alle sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det betyr at vi betjener over 20 000 av Norges viktigste IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Hemit ansatt på helikopterdekket

Nyheter

 • En mann som smiler til kameraet
  12. februar 2024
  Utviklet ny robot som avlaster over 500 ledere: – Det er jubel

  Etter at RPA-teamet i Hemit satte roboten i drift, har ledere ved St. Olavs hospital fått frigjort mer tid til andre viktige arbeidsoppgaver på sykehuset.  

 • Et konferanserombord med stoler
  8. februar 2024
  Sakspapirer til styremøte 14. februar 2024

  Sakspapirer for styremøte i Hemit HF onsdag 14. februar er nå tilgjengelig i vår styreweb.

 • En mann i dress
  31. januar 2024
  Hemit går til sak mot IBM

  Hemit HF går til sak mot IBM og krever erstatning for merkostnader som følge av kritiske mangler etter oppstart av ny løsning for sikker pålogging og signering på sykehusene i 2021.

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny løsning for elektronisk pasientjournal i helseforetak og kommuner i Midt-Norge. Programmet er også en regional utprøvingsarena for den nasjonale målsettingen «Én innbygger - én journal».
Les om prosjektet Helseplattformen
Illustrasjonsbilde av to sykehusansatte

Fremtidsrettet IKT ved nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) består av nytt akuttsjukehus på Hjelset og distriktmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund, og skal etter planen stå klart våren 2025. Hemit skal levere stabile, robuste og framtidsrettede IKT-løsninger til prosjektet.
Fremtidsrettet IKT ved nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal
Illustrajonsbilde av nytt sjukehus på Hjelset