logo

Velkommen til Hemit

Hemit HF utvikler, forvalter og drifter felles IKT-systemer for alle sykehusene i helseregionen. Det betyr at vi betjener over 20 000 av Norges viktigste IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Hemit ansatt på helikopterdekket

Nyheter

 • En mann og en kvinne i røde jakker som holder et nettbrett
  14. september 2023
  – Kan ha svært viktig betydning for pasientene

  Fageksperter fra hele verden har vært involvert i den nye applikasjonen, NorAir Capture, som Hemit HF, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Luftambulansetjenesten i Trondheim har utviklet sammen.

 • En person i blå skjorte
  6. september 2023
  – Veldig behagelig at jobben er i boks før studietiden er over

  Student Anne Mari Farstad (36) ønsket å jobbe med teknologi og helse. Kort tid etter hun fikk praksisplass i Hemit, ble hun tilbudt fast jobb – som hun takket ja til.

 • Et par menn som ser på en dataskjerm
  1. september 2023
  Tester nytt nettverk til sykehuset på Hjelset

  Gjennom våren har prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) i Hemit startet med testing av systemer og tekniske installasjoner på testanlegget for det nye Software Defined Access (SDA)-nettet, som sykehuset skal bruke.

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny løsning for elektronisk pasientjournal i helseforetak og kommuner i Midt-Norge. Programmet er også en regional utprøvingsarena for den nasjonale målsettingen «Én innbygger - én journal».
Les om prosjektet Helseplattformen
Illustrasjonsbilde av to sykehusansatte

Fremtidsrettet IKT ved nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) består av nytt akuttsjukehus på Hjelset og distriktmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund, og skal etter planen stå klart våren 2025. Hemit skal levere stabile, robuste og framtidsrettede IKT-løsninger til prosjektet.
Fremtidsrettet IKT ved nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal
Illustrajonsbilde av nytt sjukehus på Hjelset