logo Hemit

Fakturaadresse for Hemit

Fakturaadresse

Hemit HF
Fakturamottak
Postboks 2626 
6405 Molde

Send faktura på e-post til
Fakturamottak@helse-mr.no

 

Org.nr.: 928 033 821

 

Hvordan sende EHF-faktura? (anskaffelser.no)

Sist oppdatert 26.03.2024