logo Hemit

– Frigjør mer tid til andre spennende arbeidsoppgaver

På knappe to år har teamet i Hemit HF levert 18 robotiserte prosessautomatiseringer (RPA). Totalt er det snakk om sparte arbeidstimer tilsvarende 54 årsverk i Helse Midt-Norge.

Publisert 20.01.2023
Sist oppdatert 26.03.2024
 Nå ønsker teamet i Hemit å anerkjenne ambassadørene som bidrar til å gjøre RPA-tjenesten kjent. ​
 
–Vi ønsket å gi oppmerksomhet til en person som ser nytten og behovet for å automatisere oppgaver, og som aktivt sprer budskapet om at det er opprettet en RPA-tjeneste i Hemit, forteller tjenesteutvikler Kjell-Åge Tingstad, som er en del av RPA-teamet i Hemit.
 

Finnes hjelp å få

Det siste året har RPA-teamet i Hemit sett en eksplosiv økning av robot-transaksjoner, sammenlignet med året før. Fra januar til desember 2022, ble det utført 2 millioner robot-transaksjoner, noe som tilsvarer 40 årsverk i Helse Midt-Norge. Til sammenligning ble det utført 1,5 millioner transaksjoner i 2021, som utgjorde 11,5 årsverk. 
 
Flere av prosessene kjører daglig i produksjon, og gjør oppgaver som ansatte i Helse Midt-Norge nå slipper å gjøre manuelt.
 
Siden oppstart av RPA-teamet i Hemit i 2020, har de mottatt mange tips om arbeidsoppgaver som ansatte i helseforetakene har ønsket robotisert.
 
I forlengelse av det, har teamet startet en årlig kåring, «RPA Champion», der de kroner en vinner blant de mange ambassadørene i Helse Midt-Norge, som bidrar til å synliggjøre RPA-tjenesten.
 
Tingstad mener det er viktig at informasjon om RPA-tjenesten kommer bredt ut, slik at de som sitter med repetitive oppgaver, vet at det finnes hjelp å få. 
 
– Regelbaserte gjøreoppgaver utføres raskere og mer presist av en robot, og frigjør tid til personell som kan bruke tiden sin på andre mer spennende oppgaver, sier han.
 

– Et unikt engasjement

 
I midten av januar i år, gjennomførte teamet sin første kåring av «RPA Champion». 
På bakgrunn av sitt store engasjement, og for at han har bidratt til å gjøre RPA-tjenesten kjent i fagmiljøene, var det IKT-rådgiver Asbjørn Kjelsvik i Helse Møre og Romsdal, som stakk av med seieren.
 
– Siden tjenesten i Hemit startet opp i 2020, er det ingen som har meldt inn flere forslag til forbedring gjennom automasjon. Asbjørn har et unikt engasjement, og stiller villig opp for å diskutere forbedringsmuligheter på alle områder. Gjennom sin fartstid i helsevesenet har han god kunnskap innen mange ulike felt i Helse Midt-Norge, påpeker juryen, bestående av hele RPA-teamet i Hemit.
 
Asbjørn Kjelsvik i Helse Møre og Romsdal og Kjell-Åge Tingstad i Hemit HF.

Asbjørn Kjelsvik i Helse Møre og Romsdal og Kjell-Åge Tingstad i Hemit HF.

Selv dro Tingstad og flere fra juryen ned til Ålesund for å overrekke prisen til Kjelsvik, som ble både glad og overrasket over nyheten.

– Jeg liker å bidra med ideer som kan gjøre hverdagen enklere. Vi må ta bort oppgaver som skaper irritasjon hos ansatte, påpeker vinneren.

 
Kjelsvik vant et bilde som er generert på Open AI, ut fra teksten «Edvard Munch painting of robot nurse at hos

Kjelsvik vant et bilde som er generert på Open AI, ut fra teksten «Edvard Munch painting of robot nurse at hospital».

Robotisert julegavedistribusjon

 
På tampen av 2022 fikk RPA-teamet en morsom forespørsel fra St. Olavs hospital, om det var mulig å automatisere distribusjon av julegaver til ansatte. 
 
– Som alltid tok RPA-teamet en vurdering av oppgaven, og konklusjonen var at det måtte la seg gjøre. Resultatet var at en RPA-prosess sendte personlig gavekort til alle ansatte, forklarer Tingstad.
 
Mantra i RPA-teamet er at den beste automasjonsprosessen fortsatt ikke er levert.
 
– Teamet er fortsatt på jakt etter gode prosesser. Vi er derfor helt avhengige av at medarbeidere med forskjellige oppgaver i Helse Midt-Norge, kjenner til RPA-tjenesten, og melder inn forslag til prosesser som kan gjøre hverdagen enklere, avslutter han. ​