logo Hemit

– Kan ha svært viktig betydning for pasientene

Fageksperter fra hele verden har vært involvert i den nye applikasjonen, NorAir Capture, som Hemit HF, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Luftambulansetjenesten i Trondheim har utviklet sammen.

Publisert 14.09.2023

 

 

I snart ett år har luftambulansetjenesten i Trondheim brukt kvalitets- og læringsapplikasjonen, NorAir Capture, som de har utviklet i samarbeid med Hemit HF. Målet er en kontinuerlig forbedring i tjenesten, basert på økt innsikt i arbeidet som utføres av luftambulansen. 

– Vi driver med behandling som er av kritisk viktighet for pasientene vi møter. Én av fem pasienter dør, og marginene er små. Derfor kan endringer som i utgangspunktet synes å være små, ha en svært viktig betydning for pasientene, sier Oddvar Uleberg, seniorforsker og overlege ved Luftambulansetjenesten i Trondheim.
 

Kan skreddersy tiltak

Alarmen uler i lokalene til luftambulansetjenesten på Tiller i Trondheim. To biler har kollidert, og flere personer er hardt skadd. En overlege er klar for utrykning med luftambulansen, og drar umiddelbart av gårde.
 
På stedet er det kaos. Helikopteret tar med seg et kritisk skadd barn og setter kursen mot St. Olavs hospital. På bakken står to livredde foreldre igjen uten å vite hva som skjer, eller hvilket sykehus barnet deres flys til.
 
Etter oppdraget må overlegen logge seg inn på applikasjonen NorAir Capture, der han må besvare 15 faste spørsmål om oppdraget; Hva gikk bra? Hva kunne de gjort bedre? Fikk pårørende god nok informasjon?
 
For hvert oppdrag lagres informasjonen i en svær database, som på sikt vil gi et mer helhetlig bilde av tjenesten og kvaliteten på behandlingen. 
 
– Innsikten fra applikasjonen kan for eksempel vise at vi er gode på å rykke ut umiddelbart på oppdrag flest, men at vi glemmer å snakke med pårørende. Ved å vite dette, kan vi enkelt sette inn tiltak. For eksempel ved å legge igjen en lapp til pårørende der det står hvor vi har dratt, og kontaktinformasjon for å få mer informasjon litt senere i forløpet, forklarer Helge Haugland, seniorforsker og overlege ved Luftambulansetjenesten i Trondheim.
 
Han påpeker at applikasjonen gir dem en unik mulighet til å kunne skreddersy tiltak som de raskt kan sette inn i tjenesten.
 
 
 

Nasjonal interesse

For å finne ut hvilke kvaliteter luftambulansetjenesten skulle måles på, ble det gjort et stort arbeid som inkluderte dyktige fagfolk fra hele verden. 
 
– Vi inviterte masse eksperter fra luftambulansetjenester i hele verden, ikke bare de som jobber som luftambulanseleger, men også de som er samarbeidspartnere med luftambulansetjenesten, for eksempel legevaktsleger og leger i akuttmottak. Representanter fra blant annet USA, Frankrike og Nederland deltok, forteller Haugland, som legger til: 
 
– NorAir Capture er et større samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. ​

Helge Haugland, overlege og seniorforsker ved Luftambulansetjenesten i Trondheim.

Helge Haugland, overlege og seniorforsker ved Luftambulansetjenesten i Trondheim.

​Selv har Haugland stått i bresjen for arbeidet med å få på plass de 15 kvalitetsindikatorene, som det til slutt ble kokt ned til. ​

– Indikatorene vi måles på i applikasjonen, er summen av det ekspertene kom frem til i fellesskap. Jeg har god tro på at dette representerer det vi kan definere som kvalitet i luftambulansetjenesten, sier Haugland.
 
Han forteller om stor interesse rundt applikasjonen blant de andre i luftambulansemiljøet i Norge. 
 
– På sikt ønsker vi at applikasjonen kan brukes nasjonalt. På den måten kan vi og tilsvarende fagmiljøer lære av hverandre. Applikasjonen vil kunne bidra til en god læringskultur, lokalt, regionalt og nasjonalt, avslutter seniorforsker Uleberg. 
 
 
 

De to viktigste faktorene

Det var i 2018 at luftambulansetjenesten i Trondheim startet prosessen med utviklingen av den nye kvalitets- og forbedringsapplikasjonen.
 
For å få realisert målet om å lage en applikasjon og datafangstbase, kontaktet de Hemit. 
 – Samarbeidet med Hemit har vært strålende, sier Uleberg (t.v), som har stått i front med utviklingen av NorAir Capture

– Samarbeidet med Hemit har vært strålende, sier Uleberg (t.v), som har stått i front med utviklingen av NorAir Capture.

– Vi måtte ha med noen som forsto det tekniske, arkitekturen og det visuelle. I starten ble det mange strikte planer, og hyppige, formelle møter, som vi på det tidspunktet mente ble litt for tidkrevende og unødvendige. Men i ettertid ser vi betydningen av det. Vi har lært mye, og blitt dyktigere til å bruke de samme verktøyene i andre prosjekter.
 
Spesielt to faktorer mener Uleberg har vært avgjørende for at prosjektet har lyktes: Nok tid til å jobbe med prosjektet, og en slags «tolke»-funksjon, som kunne oversette klinikernes behov til teknologisk språk.  

Selv jobbet Uleberg fulltid med prosjektet i flere år.
 
– At utviklerne og Helge kunne ringe meg for å løse utfordringer der og da, var helt avgjørende. I tillegg leide Hemit inn en interaksjonsdesigner som oversatte våre ønsker til formater og teknisk språk som utviklerne forsto. Den oversetterollen har vært uvurderlig, sier Uleberg, som påpeker at han har fått stor respekt for teknologiverdenen. 
 
– Vi har både fått sett kompleksiteten og kostnadsbiten. Det er en viktig erfaring. Det er ikke bare å knipse og si at «dette vil vi gjøre», så ordnes det på sekundet og til ingen kostnad, legger Haugland til.
 

Roser akuttmiljøet

Marius Moholdt, teamleder og systemutvikler i Hemit, er blant de seks personene som jobbet med NorAir Capture-prosjektet i Hemit. 
 
– Det har vært et interessant prosjekt å jobbe i, og vi har fått brukt moderne teknologi, noe som er veldig motiverende for oss utviklere. I tillegg ser vi at prosjektet har skapt verdi for kunden, sier Moholdt. 
 
Også han mener at samarbeidet mellom Hemit og gjengen i luftambulansetjenesten, har vært svært godt. 
 
– Det er sjelden vi har kunder som er så «på» og så engasjerte. De virkelig brenner for å gjøre det bedre, og har nasjonale ambisjoner for prosjektet. Dette har vi også laget et løsningsforslag til, forteller systemutvikleren.
 
Marius Moholdt forteller om et spennende samarbeid med gjengen fra luftambulatjenesten.nse

Marius Moholdt forteller om et spennende samarbeid med gjengen fra luftambulansetjenesten.

Innovasjonsrådgiver Ketil Thorvik og senior IT-konsulent Terje Sivertzen i Hemit, har begge jobbet lenge med det akuttmedisinske fagmiljøet. Thorvik applauderer fagmiljøet for engasjementet de har rundt forbedring og videreutvikling av tjenesten.​

– Det akuttmedisinske fagmiljøet har lenge vært veldig flinke til å samle data, og bygge innsikt i egen tjeneste og praksis. De er innovative og svært opptatte av å gjøre gode valg for utviklingen av egen tjeneste, sier Thorvik. 
 
– De er et av de fremste fagmiljøene i Helse Midt-Norge når det gjelder bruk av virksomhetsdata og læring. Det er både interessant og tilfredsstillende å jobbe med så dyktige folk, legger Sivertzen til.​


Artikkelen har vært publisert tidligere: 3. februar 2023