logo Hemit

- Som arbeidsgiver må vi tenke på hele mennesket

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse, og i Hemit HF er dagen, og uken for øvrig, markert i tradisjonell tro.

Publisert 13.10.2022
Sist oppdatert 26.03.2024
Hildegunn Holmslet
De siste fire-fem årene har Hemit markert Verdensdagen for psykisk helse, på ulikt vis, og gjerne med et nyttig foredrag som tilbud til sine ansatte.

– Som arbeidsgiver må vi tenke på hele mennesket, og ikke bare gi kunnskap om fagbaserte ting, men også om hvordan vi fungerer sammen i fellesskap, sier Hildegunn Holmslet, HR-sjef i Hemit.​

Tankenes kraft

I forbindelse med årets markering, fikk Hemit besøk av Jonas Danielsen ved arbeidsmiljøavdelingen i bedriftshelsetjenesten.
 
Under foredraget, som ble sett av mange ansatte, både fysisk og digitalt, ga Danielsen nyttige og tankevekkende tips om en god psykisk helse, også på arbeidsplassen.

Foredragsholder Jonas Danielsen

Jonas Danielsen

Verdier, tankenes kraft og hvordan man med hjelp av dette kan forsøke å ta kontroll over egen atferd, var blant det Danielsen fokuserte på.
 
HR-sjef Holmslet er godt fornøyd med både foredragets innhold og antall oppmøtte.

– Det var et fantastisk oppmøte. Jeg tror folk er nysgjerrige, og alle er opptatte av egen og andres psykiske helse, sier hun og legger til:

– Innholdet var midt i blinken for oss. Jonas er en god formidler og gjør ting spennende, interessant og relevant, sier hun, og påpeker at flere av modellene i foredraget, som går på det å fokusere på hverandres styrker og talenter, har Hemit brukt i forbindelse med blant annet lederutvikling. 


Katharina Hammer Strøm og Vibeke Sætherhaug Indergård

Katharina Hammer Strøm og Vibeke Sætherhaug Indergård

Urolige tider

Det er 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en nasjonal FN-dag. Målet med dagen, er å fremme bevissthet om psykisk helse, verden rundt.

Og kanskje er det spesielt viktig å fokusere på nettopp psykisk helse nå, i en urolig tid med krig i Europa, uforutsigbar økonomi, og med ettervirkningene av et nedstengt samfunn grunnet pandemi. 

HR-sjef Holmslet mener det bør være takhøyde på arbeidsplassen for at det ikke bare er glansdager i livet.

– Vi som arbeidsgiver har ansvar for både det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt det å kunne bidra til å forebygge for enkeltpersoner, sier HR-sjefen. 

Jonas Danielsen under foredraget

Jonas Danielsen under foredraget

Anerkjennelse og mestringsfølelse

I forbindelse med Verdensdagen, har vi også tatt en prat med Anne Lene Ulven Kvamsøy, seksjonsleder for Basissystemer i Hemit, og Rune Morten Jarwson, seksjonsleder i oppdragsseksjonen i Hemit.

Rune Morten Jarwson

Rune Morten Jarwson

De forteller begge om hvordan de løfter blikket og ser sine ansatte, og hva de kan gjøre for at de som ledere kan bidra til at ansatte skal ha det bra på jobb.

– For at ansatte skal ha det bra på jobb, tenker jeg det er viktig å fokusere på at den ansatte er den aller viktigste ressursen vi har i en kompetanseorganisasjon som Hemit, sier Jarwson.​

Seksjonslederen har et stort fokus på å bli kjent med sine ansatte på et personlig plan, men også at de skal gå hjem etter endt arbeidsdag med mestringsfølelse.

Også Kvamsøy mener anerkjennelse og mestringsfølelse er viktige faktorer for å trives på jobb.
 
– Alle vi er en viktig brikke for at helse-Norge skal fungere.

Anne Lene Ulven Kvamsøy

Anne Lene Ulven Kvamsøy

Visste du at:
  • I 2020 oppga 11 prosent av Norges befolkning at de var mye plaget med ensomhet.
  • 86 000 personer opplever alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden.
  • Hver fjerde ungdom oppgir at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig.
  • 5,9 prosent av alle norske elever sier de har blitt mobbet av medelever, digitalt eller av voksne på skolen.

Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Røde Kors, verdendagen.no​