logo Hemit

– Veldig behagelig at jobben er i boks før studietiden er over

Student Anne Mari Farstad (36) ønsket å jobbe med teknologi og helse. Kort tid etter hun fikk praksisplass i Hemit, ble hun tilbudt fast jobb – som hun takket ja til.

Publisert 06.09.2023
Sist oppdatert 26.03.2024
En person i blå skjorte
– Det som trigger meg veldig er den kontinuerlige utviklingen innenfor IT som gir mulighet for å jobbe innovativt med ny teknologi. Potensialet for denne teknologien og hvilke problemer den kan løse virker grenseløs, så det er klart at denne muligheten er utrolig spennende for en ingeniør.

– At bacheloroppgaven kan gjøres som en utplassering, er helt genialt etter min mening. Da får man prøvd seg på aktiv produksjon, og får en mer glidende overgang fra studietilværelsen til arbeidslivet, sier 36-åringen.

Yrkeskarrieren tok en ny retning 

Farstad, som tidligere er utdannet sivilingeniør innenfor ingeniørgeologi og bergmekanikk, har jobbet både som geoteknisk konsulent og prosjektleder i Implenia og Norconsult tidligere.

Underveis i yrkeslivet meldte den stadige interessen og nysgjerrigheten for IT seg, og etter tre tette fødselspermisjoner, grep Farstad muligheten til å dytte karrieren i en ny retning.

– Interessen for matematikk og logikk, ledet raskt veien til IT og digitalisering. Muligheten til å bidra og utgjøre en forskjell, har vært viktig for meg, sier hun.

Dermed endte Farstad tilbake på skolebenken for å ta en bachelor i IT og digitalisering ved Høgskolen i Molde, som også er hjembyen der hun og familien nå er bosatt.

Det var i den forbindelsen at Farstad ble oppmerksom på Hemit, som en mulig praksisplass i forbindelse med studieløpet.

– Jeg hadde et ønske om å jobbe med teknologi rettet mot helse og medisin, og begynte tidlig å undersøke hvilke muligheter som fantes. I den sammenheng kom jeg over Hemit, siden de har kontorer i Molde.

– Helt genialt

I januar 2023 startet Farstad sin utplassering i RPA-teamet (Robotisert Prosessautomatisering) i Hemit.

I bacheloroppgaven sin, som hun leverte 31. mai, tok hun for seg temaer fra arbeidslivet i Hemit, blant annet prosessvurderinger av ulike RPA-kandidater, hvilke vurderingskriterier som brukes i valg av kandidater, og arbeidene med en kandidat, som Farstad har utviklet med støtte fra en senior.

–  I tillegg har jeg skrevet litt rundt et spennende utviklingsprosjekt jeg har fått deltatt på, der en ser på mulighetene med å benytte maskinlæring for å øke kvaliteten i bildediagnostikk ved virusdyrkning.

Bratt læringskurve

Ifølge Farstad er praksistiden en ypperlig mulighet til å finne ut om det kan bli et videre samarbeid, og et ansettelsesforhold i etterkant mellom studenten og arbeidsgiveren.

For Farstad sin del, ble det helklaff både for Farstad selv og arbeidsgiver, så da Hemit søkte etter ny RPA-utvikler i mars, var det 36-åringen som endte opp med å få den.

– Det er veldig behagelig at jobben var i boks før studietiden var over. Fordelen er også at man allerede er kjent med bedriften og oppgavene, og har gjort unna mye opplæring allerede. En vinn-vinn situasjon, sier Farstad, som startet som fast ansatt i Hemit 1. juni.

Hun forteller om en bratt læringskurve i utplasseringstiden.

– Tidvis har det vært mye nytt på en gang. Men jeg har hele tiden vært omgitt av dyktige mennesker der det har vært lav terskel for å spørre om hjelp. Det har vært utrolig spennende å se hvordan mye av teorien fra studiene brukes i praksis i Hemit, sier 36-åringen, som nå er den første og eneste kvinnen i RPA-teamet.

En person som står foran en murvegg
– Med tanke på de store utfordringene helsevesenet står ovenfor, er de viktigste oppgavene å lette arbeidshverdagen til helsearbeiderne, slik at de kan bruke tiden på pasientene. Jeg tror et tett og fleksibelt samarbeid mellom RPA-teamet og resten av avdelingene i Hemit, er essensielt for at vi alle skal utvikle oss og komme frem til de beste løsningene for kundene våre, sier Farstad.

Nå ser hun frem til å gå løs på nye og givende arbeidsoppgaver, blant annet et utviklingsprosjekt med koblinger opp mot kunstig intelligens, for å også kunne tilby og automatisere beslutningsprosesser via Intelligent Process Automation (IPA), forteller Farstad.

– Gevinsten av arbeidet er stort sett enkel å måle, som også gir en ekstra motivasjon.

– En god investering

Eirik Wolfenstein, seksjonsleder for RPA-teamet i Hemit, så raskt at Farstad kunne være en god kandidat til teamet. Han grep derfor muligheten, og fikk henne inn til et intervju, før han ga Farstad utplasseringsplass.

– Opplæring av nyansatte og studenter tar kapasitet fra teamet i starten, men dette har vært en god investering som nå har gitt oss gevinst. Vi tar gjerne inn motiverte studenter som ønsker å prøve seg i faget. Denne modellen ønsker vi å fortsette med i fremtiden, sier seksjonslederen, som legger til at han underveis i prosessen har fått god hjelp av HR.

Vibeke Sætherhaug Indergård, HR-teamleder i HR-avdelingen i Hemit, var blant dem som la til rette for samarbeidet mellom studenten og Hemit, etter at Farstad tok kontakt med HR før jul i fjor.

– At Anne Mari tok kontakt med oss og ønsket et samarbeid med Hemit, forteller oss at Hemit er en interessant virksomhet for studenter. Vi er også glade for at ledere og medarbeidere i Hemit tar imot studenter og gir dem en lærerik periode mens de er hos oss, sier Indergård.

Les Anne Mari sin sluttrapport etter utplassering/bacheloroppgave her.

Større fokus fremover

For noen er en slik type utplassering det første møtet med arbeidslivet, forklarer Indergård. Det er derfor ekstra viktig at de blir møtt av seriøse virksomheter og kolleger som tar vare på dem, påpeker HR- rådgiveren.

– Like viktig som at vi tar studenten godt imot og at hun/han får en vellykket erfaring, er deres bidrag til Hemit. At noen med den ferskeste kunnskapen kan anvende den hos oss, er verdifullt.

Samarbeid med studenter og å komme tettere på dem på et tidligere tidspunkt, er noe Hemit skal ha større fokus på fremover, forteller Indergård. 

– Dette er helt i tråd med Hemit sin strategi og våre ambisjoner innen employeer branding og rekruttering. Vi på HR mener Hemit har et stort potensial for økt aktivitet på arrangementer som for eksempel utdanningsmesser, karrieredager, oppgaveskriving og sommerjobber. Derfor er vi glade for at Anne Mari og Hemit har gjort seg noen erfaringer som vi kan lære av i det videre arbeidet.