logo Hemit

- Vi er med på å sette et fotavtrykk til pasientene

Når det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal står ferdig, har Kjetil Morken jobbet med prosjektet i over åtte år. – Det er veldig fint å se at bygget nå reiser seg og at arbeidet går på skinner.

Publisert 02.12.2022
Sist oppdatert 26.03.2024
Kjetil Morken sitter ved pc-en

Et ufødt barn har synkende puls og jordmora på fødestuen ser ingen annen utvei enn å trykke på den røde knappen. Idet alarmen blir utløst, blir samtlige sykehusansatte i traumeteamet varslet på sin nødnett-radio om å gjøre seg klar til et haste-keisersnitt.

Akuttheisen får også et signal om å kjøre til riktig etasje, der den holdes på vent for å kunne spare livsviktige sekunder på å frakte den fødende kvinnen raskest mulig til operasjonsstua.

Dette er bare en av mange situasjoner som kan oppstå i et sykehus, og en vesentlig del av å holde et sykehus gående, handler om de tekniske løsningene. Løsninger som gjør at sykehusansatte i alle ledd, får gjort en best mulig pasientbehandling.

KJetil Morken

Kjetil Morken, prosjektleder for SNR-IKT i Hemit. Her på Hjelset grendelagshus. Foto: Hemit HF

– Vi er med på å sette et fotavtrykk til pasienter som skal få behandling her, sier Kjetil Morken, som er leder for prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), i Hemit HF.

– Glasuren på kaka

Våren 2025 skal det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) stå klart på Hjelset i Molde. Alt av IKT; trådløst og fast nettverk, telefoni, meldingstjenester, pasientsignalkonfigurasjon, akuttvarsling, IKT-utstyr og AV-løsninger, TV-signal, infosystemer og skjermer, er det Hemit HF som skal levere.

I tillegg har Hemit ansvaret for å ivareta grensesnittene mellom IKT-leveransene og alle leverandører som skal levere teknisk utstyr inn i prosjektet.

– Dette er et veldig stort prosjekt, med mange aktører og et bra trykk. Vi skal levere omtrent alt som kan krype og gå innen IKT, bortsett fra Nødnett, GSM, 4G- og 5G-dekning inne i sykehuset. Det er en stor fjær i hatten for Hemit at vi har fått jobben. Det er ingen selvfølge, så det er vi stolte av, sier Morken, som har jobbet i prosjektet siden 2016.

Bygging av SNR i november 2022

Når medvirkningsarbeidet er ferdig, skal vi detaljplanlegge hvordan alt av riktig utstyr skal plasseres ut på riktig plass til riktig tid, sier Kjetil Morken. Foto: Hemit HF


Viktigheten av tjenestene og driften Hemit skal levere, beskriver han slik:

– Det er glasuren på kaka. Det har så mye å si for hvordan den daglige driften vil oppleves når sykehuset tas i bruk. Selvfølgelig skal det flyttes inn i et nytt bygg med vegger og tak, men det er viktig at alle systemer snakker sammen og at det fungerer slik at det understøtter pasientbehandlingen på en god måte, understreker prosjektlederen.

Mange ansatte involvert

I lang tid var Morken alene i prosjektet, men i takt med at det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal har begynt å ta form, settes stadig flere ansatte fra Hemit inn i giga-prosjektet.

Det er Morken godt fornøyd med.

– Per nå har over 60 personer i Hemit skrevet timer på prosjektet. Det vil sikkert bli det dobbelte til slutt, sier Morken. ​

Blant de som jobber med SNR-prosjektet, er Tor Arne Hage. Han er prosjektleder for AV-løsninger, TV- og mediadistribusjon, og IKT-utstyr. Det vil si at han har ansvaret for leveranse av mobiltelefoner til de sykehusansatte, rundt 1600 pc-er som etter hvert skal plasseres ut på sykehuset, og ikke minst alt av TV-skjermer, møteromsutstyr, digital skilting og informasjonsskjermer der det for eksempel kan opplyses om alt fra busstider og nyheter, til hvordan man finner frem på sykehuset.

– Det skal være skjermer på 196 pasientrom. I tillegg er det over 140 poliklinikkrom og en rekke ulike typer møterom og grupperom. Jeg, sammen med Atea, er med på mange medvirkningsmøter der vi møter brukerne som skal ta dette i bruk, forklarer Hage, som mener det er viktig å få brukernes synspunkter inn i prosjektet, sier Hage.

– Det er mye som må tenkes på, og det krever mye samhandling med både brukere og andre entreprenører i byggeprosessen for å få det bra, legger han til.

Tor Arne Hage

Tor Arne Hage. Foto: Hemit HF

Cirka 20 ulike aktører har ulike roller i byggeprosjektet SNR, som Sykehusbygg er ansvarlig for å lede og gjennomføre på oppdrag fra Helse Møre og Romsdal.

Hemit sin rolle er likevel litt spesiell, forklarer Morken.

– De andre aktørene kommer til å overlevere, og så er de ute av prosjektet. Vi i IKT-prosjektet skal derimot overlevere til Hemit, og fortsette å ha driftsansvaret for IKT-løsningene. Derfor er det også en fordel at Hemit har vært med i prosjektet fra starten av og er med på å utvikle og implementere de valgte løsningene. Det vil gi en god effekt når sykehuset skal settes i drift, sier prosjektlederen.

Månedlig drar han og flere Hemit-ansatte til Molde for å møtes fysisk og jobbe på prosjektkontoret like ved sykehustomta.

– Vi som jobber i prosjektet, sitter plassert i Ålesund, Namsos, Molde og Trondheim, derfor blir det mye Teams på oss. Det er fint å kunne møtes fysisk innimellom.

I tillegg deltar Morken i samhandlingsmøter med de andre eksterne leverandørene. En nyttig måte å bli kjent på og jobbe sammen på.

– I disse møtene planlegger vi fremdriften, koordinerer aktiviteter og blir kjent. Det gjør det enklere å samarbeide, og på den måten kan vi ha en god dialog. At vi klarer å samarbeide og snakke sammen, er nøkkelen til suksess. Det er en viktig forutsetning, sier Morken og utdyper:

– Jeg synes Sykehusbygg har lagt godt til rette for at vi skal få det gode samarbeidet. Alle her er samarbeidsvillige. Vi er ennå i planleggingsfasen, og det vil nok kanskje bli skarpere i kantene etter hvert. Da er det desto viktigere å legge et godt grunnlag med det samarbeidet vi nå får til, avslutter han.​


Noen fakta om SNR-prosjektet:
  • Byggestarten for SNR var 19. juni 2021. 
  • SNR skal stå klart våren 2025 og vil bestå av SNR Hjelset med et nytt felles akuttsykehus og psykiatri- og habiliteringsbygg, samt SNR Kristiansund med et godt dagtilbud i Kristiansund med polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi. 
  • SNR skal sikre innbyggerne bedre kvalitet på tjenestene, økt pasienttrygghet, økte åpningstider og kortere ventetider.
  • SNR er planlagt for å gi spesialisthelsetjenestetilbud til 120 000 innbyggere.
  • 13 kommuner i Nordmøre og Romsdal skal få pasienttilbud ved SNR.
  • Rundt 2000 ansatte skal jobbe ved SNR.
  • Planlagt bruttoareal for SNR Hjelset er på ca. 60 000 m2. Det foreløpige bruttoarealet for SNR-Kristiansund er ca. 5 500 m2.
  • 196 somatiske senger ved SNR.
  • 39 psykiatriske senger ved SNR. ​​