logo Hemit

–Ansatte har stått på dag og natt

Natt til lørdag 12. november, vil Helseplattformen, den nye felles pasientjournalløsningen, innføres ved St. Olavs hospital og seks kommuner i helseregionen. Det har svært mange Hemit-ansatte forberedt seg godt til.

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 26.03.2024
Prosjektleder Karoline Busengdal er klar for innføringen av Helseplattformen
Etter utsettelse av Helseplattformen i mai år, er det nå blitt St. Olavs hospital sin tur til å koble seg på.

Karoline F. Busengdal, prosjektleder ved Transisjon- og utfasingsprosjektet i Hemit, forteller om hektiske dager i forkant av innføringen av Helseplattformen. Hun er likevel svært fornøyd med innsatsen gjengen hennes, og alle i Hemit for øvrig, har lagt ned.

– Det er mye som skjer, mye som skal på plass og en del avklaringer i siste liten. Jeg er imponert over ressursene som deltar inn og som bistår i arbeidet med å finne de beste løsningene, sier Busengdal.

Spent prosjektleder


Som følge av innføringen av ny felles pasientjournal ved sykehusene i regionen, vil om lag 70 applikasjoner og systemer som Hemit har driftet, fases ut eller overtas av Helseplattformen.

I tillegg vil cirka 60 andre applikasjoner og systemer, som fremdeles skal være en del av Hemit sin portefølje, bli integrert i Helseplattformen.

Prosjektet Busengdal leder, skal sørge for at samtlige oppgaver Hemit har i innføringen av Helseplattformen, skal knyttes sammen med Helseplattformen, og skje på en god og trygg måte.

Bare dager før go-live på St. Olavs hospital, forteller Busengdal at hun er spent, men samtidig godt forberedt på dagene og ukene som kommer.

Allerede 48 timer før go-live, klokken 03.00 natt til torsdag 10. november og frem til klokken 03.00 lørdag, starter den såkalte cutover-perioden. En detaljert og nøye planlagt prosess som både Hemit, St. Olavs hospital og Helseplattformen har stått bak.

– Cutover innebærer å gjennomføre en rekke aktiviteter for å sikre en vellykket overgang fra gammelt system til Helseplattformen-løsning. Aktivitetene gjennomføres i henhold til cutover-planen, der de ulike stegene har et tidspunkt for gjennomføring, og en ansvarlig person, forteller Busengdal.​
Prosjektlederen påpeker at de også har en god plan for beredskap de kommende ukene.

- Det er satt inn ekstra ressurser i førstelinje for å håndtere saker som oppstår. Det er også etablert et kommandosenter i Hemit, og vi har i tillegg et godt samarbeid og tett oppfølging under go-live med de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge, i tillegg til Helseplattformen, sier prosjektlederen.

Selv er hun en del av Hemit sitt kommandosenter, som har døgnbemannet vakt hele den første uken. Busengdal er også blant dem som skal sitte på Hemit sitt kontor i Trondheim gjennom go-live-helgen den 11. til 13. november.

– Forbilledlig innsats


De siste ukene har vært ekstra travle for mange ansatte i Hemit. På tvers av ulike avdelinger har en stor prosentandel av ansatte i Hemit vært involvert i innføringen av Helseplattformen.

Dette gjelder omtrent samtlige avdelinger i Hemit, som har både jobbet langvarig og kortvarig med prosjektet.

Innsatsen som er lagt ned fra Hemit sin side, er upåklagelig, mener Busengdal.

– Jeg er imponert! Ansatte har stått på dag og natt, og lagt ned en forbilledlig innsats. Det gjelder både ansatte internt i Hemit, men også ansatte som er utleid til Helseplattformen, sier prosjektlederen.

Hun ønsker også å understreke viktigheten av å trå til og hjelpe hverandre, både før, under og etter go-live, i et så stort og viktig samarbeidsprosjekt som Helseplattformen er.

– Det er rett og slett viktig å gi den ekstra lille innsatsen de neste dagene. Alle parter ønsker å sitte igjen med en god opplevelse etter go-live, og at løsningen skal bli best mulig. Jeg kan ikke få sagt nok hvor stor verdi det faktisk er å hjelpe hverandre, både på tvers av avdelinger internt, men også samarbeidet med helseforetakene og Helseplattformen, forklarer prosjektlederen, og legger til:

- Dette er et samarbeidsprosjekt som er avhengig av innsatsen i alle ledd og nivåer. Det er totalen av alt arbeidet som blir lagt ned, som gir verdi. Jeg er også imponert over Hemit sin evne til å se totalen og bredden i arbeidet, og hvordan løsningen må håndteres fra ende til ende. Denne evnen bunner i erfaring, poengterer hun.​


– Tidenes største IKT-prosjekt i Midt-Norge


Hemit er også aktøren som står for leveranse av utstyr knyttet til ny felles pasientjournal, og det er i tillegg opprettet et eget 24/7 supportteam i Hemit, som skal bistå Helseplattformen etter innføringen.

Dette er det avdelingene Basisdrift og Tjenestedrift i Hemit som har stått bak.

Mens avdelingen Basisdrift har vært involvert med både klargjøring og testing av utstyr ute i klinikkene, men også jobbet med infrastruktur, som for eksempel arbeidsflate, lagring, nettverk og sikkerhet, har avdelingen Tjenestedrift jobbet med blant annet administrative og medisinske applikasjoner.

På de to avdelingene alene, har cirka 125 Hemit-ansatte vært involvert.

Kristian Styrvoll, avdelingsleder for Basisdrift i Hemit, mener at samtlige av hans medarbeidere som har bidratt i prosjektet, har all grunn til å være stolte.

– Det er en helt utrolig innsats som er lagt ned av ansatte i avdelingen. Vi er så forberedt som vi kan være, og hver enkelt skal være stolt av den innsatsen som er gjort. Det har vært kaotisk, hektisk og frustrasjoner, men tenk på hva dere er med på å levere! Det er tidenes største IKT-prosjekt i Midt-Norge, som Hemit får lov til å sette sitt preg på, sier Styrvoll.​