logo Hemit

Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten

Trusselvurderingen 2024 er nå utarbeidet og publisert for spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal gi en skildring av det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten, og gjelder for ett år frem i tid.

Publisert 04.06.2024
En mann med navneskilt
Rune Gomo, sikkerhetsansvarlig (CISO) i Hemit HF.

Årets vurdering er utarbeidet i felleskap med regionene sine IKT-leverandører, og HelseCERT.

Rapporten skal sikre en felles situasjonsforståelse blant ledere og medarbeidere i spesialisthelsetjenesten. Trusselvurderingen skal gi en innsikt i hva som truer spesialisthelsetjenesten sine verdier, og hva denne risikoen utgjør. På den måten kan vi bedre vurdere risikoen vi står overfor.

 

Her kan du lese rapporten i sin helhet:

Trusselvurdering 2024 - Det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten