logo Hemit

Ekstra ressurser til Helseplattformen

Arbeidet med feilretting og optimalisering av Helseplattformen intensiveres og fortsetter ved St. Olavs hospital. Styret for Helse Midt-Norge RHF kommer til å ta stilling til videre utrulling til Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal tidlig i januar.

Publisert 15.12.2022
Sist oppdatert 26.03.2024
​- Nå forventer jeg at vi setter alle kluter til. Det er nødvendig at alle disponible ressurser og innleie av konsulenter med spesialkunnskap nå settes inn i arbeidet for å avhjelpe situasjonen ved St. Olavs hospital, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF. 

Styret ser alvorlig på de utfordringene som ansatte ved St. Olavs hospital nå opplever i sin hverdag. Det haster derfor å løse de kritiske feilene vi sliter med. Det er samtidig betryggende at St. Olavs hospital har iverksatt kompenserende tiltak for å trygge pasientsikkerheten, men det er en grense for dette også. Vi visste at den komprimerte tidsplanen for utrulling av Helseplattformen ville være krevende og vi må være villig til å justere denne hvis det blir nødvendig. Jeg forventer at vi tidlig i januar har nødvendig dokumentasjon og risikovurdering på plass for å ta stilling, sier Mjøen.  

illustrasjonsfoto

Styreleder Odd Inge Mjøen​


Da styret behandlet statusrapport for Helseplattformen i sitt desember-møte, ble det også lagt vekt på at den nye journalløsningen rapporteres å fungere godt i de kommunene som har tatt den i bruk. Spørsmålet om justering av plan for utrulling er derfor i første rekke knyttet til de øvrige sykehusene i regionen. Styret ønsker at man ikke bare får beskrivelse av de problemer som oppleves med ny journalløsning, men at dette balanseres med beskrivelse av man har lykkes med og allerede oppleves som gevinster. 

Dette er det enstemmige vedtaket:

  1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar framlagt statusrapport for Helseplattformen til etterretning. 
  2. Styret vil berømme ansatte ved St. Olavs hospital HF, Hemit HF og Helseplattformen AS for særdeles god innsats ved innføring av Helseplattformen. 
  3. Styret merker seg at det er iverksatt et felles arbeid for å sikre kontroll og gjennomføre nødvendig feilretting og forbedring av arbeidsflyt særlig knyttet til e-meldinger, bildediagnostikk og merkantile prosesser. Styret ber om at arbeidet med e-meldinger fortsatt gis høy prioritet og at kompenserende tiltak for å trygge pasientsikkerheten videreføres.  
  4. Styret erkjenner at St. Olavs hospital er i en krevende situasjon som utgjør en belastning for ansatte og i forhold til aktivitetsnivå etter gjennomført kommandosenterperiode. Planlagt evaluering og risikovurdering skal gjennomføres i uke 1 - 2023. Denne rapporten blir en viktig del av et beslutningsgrunnlag for videre framdrift og implementering av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Møre og Romsdal HF og kommunene. En ny vurdering av implementeringsplanen behandles i ekstraordinært styremøte senest fredag 6. januar 2023. 
  5. Styret ser at tidsplanen er krevende. Styret ser det som svært viktig både for pasientsikkerhet og ansattes arbeidsbelastning at alle tilgjengelige ressurser for feilretting og optimalisering settes inn for å sikre løsningens kvalitet snarest mulig.

Her finner du styreprotokollen​ når den er godkjent med de protokolltilførsler som kom frem i styremøte 15.12.2022​