logo Hemit

Hemit går til sak mot IBM

Hemit HF går til sak mot IBM og krever erstatning for merkostnader som følge av kritiske mangler etter oppstart av ny løsning for sikker pålogging og signering på sykehusene i 2021.

Publisert 31.01.2024
Sist oppdatert 26.03.2024
En mann i dress
Administrerende direktør i Hemit, Trond Utne.

– IKT-systemene på sykehus må virke hele tiden. Leger og sykepleiere kan ikke risikere at livsviktig behandling må vente fordi systemet ikke fungerer når man trenger det. Derfor stilles det svært høye krav til tilgjengelighet for kritiske systemer i sykehus, sier administrerende direktør i Hemit, Trond Utne. 


Kritiske feil fra start

I 2019 inngikk Helse Midt-Norge kontrakt med IBM som inkluderte et system for sikker pålogging og signering, et såkalt PKI-system. Dette systemet brukes i hovedsak for å logge inn på datamaskinene og få tilgang til alle systemene på den, samt signere på resepter, prøvesvar, notater m.m.

Systemet skulle innføres på St. Olavs hospital sommeren 2021, men innføringen ble hindret av at det oppsto kritiske feil. Blant annet var systemet utilgjengelig i en svært lang periode. 

– Som følge av de kritiske feilene, så vi oss nødt til å stoppe innføringen ved St. Olavs hospital og oppgradere det systemet vi hadde fra før for å ha en forsvarlig tjeneste for pålogging og signering. Dette har påført Hemit flere ekstra kostnader som vi krever erstattet, sier Utne.

Rettslige skritt

Etter lengre tids forhandlinger mellom Hemit og IBM, ble det innhentet en uttalelse fra en uavhengig ekspert fra Universitet i Oslo. Den uavhengige eksperten ga Hemit fullt medhold på sakens fakta og konkluderte med at Hemit åpenbart har lidd et økonomisk tap. Han konkluderte også med at størrelsen på tapet ikke var tilstrekkelig synliggjort. 


– Vi har vært i forhandlinger med IBM flere ganger, og har også redusert vårt krav i forsøk på å nå en minnelig løsning. IBM har så langt ikke vært villige til å komme oss i møte, og vi opplever liten eller ingen bevegelse i saken fra IBMs side. Med bakgrunn i den tydelige ekspertuttalelsen, vurderer vi som offentlig virksomhet at vi er forpliktet til å forfølge kravet for å ivareta fellesskapets interesser. Derfor velger vi nå å gå til rettslige skritt, sier Utne.