logo Hemit

Hemit HF formelt stiftet

Hemit HF er formelt stiftet som et heleid datterforetak av Helse Midt-Norge RHF. Det betyr at Helse Midt-Norge IT og Driftssenter for logistikk og økonomi (DSLØ) får navnet Hemit HF når de blir et eget helseforetak ved årsskiftet.

Publisert 30.09.2021
Sist oppdatert 26.03.2024
Helsepersonell skriver på tastatur

Dette ble vedtatt i styremøtet i Helse Midt-Norge RHF den 30. september. 

Budsjettering og frister

Hemit HF skal budsjettere og rapportere i henhold til krav og frister gitt av Helse Midt-Norge RHF.  Helseforetaket skal i hovedsak finansieres ved at tjenester til helseforetakene prises på grunnlag av vedtatte tjenesteprismodeller.

Styremedlemmer

Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende styremedlemmer i Hemit HF:
Styreleder: Nils Kvernmo, eierdirektør Helse Midt- Norge RHF
Nestleder: Anne -Marie Barane, økonomidirektør Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem: Grethe Aasved, administrerende direktør St. Olavs hospital HF
Styremedlem: Øyvind Bakke, administrerende direktør Helse Møre og Romsdal
Styremedlem: Tor Åm, administrerende direktør Helse Nord- Trøndelag HF
Styremedlem: Grete Enge Garshol (konsertillitsvalgt for SAN). Garshol oppnevnes inntil selskapet er operativt og de ansatte får gjennomført valg på ansatte representanter til styret. 

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok også at Regionalt Brukerutvalg (RBU) skal kunne stille med møte- og talerett i det nye HF-styret.

Eget helseforetak

17. juni i år vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF å etablere Hemit HF som eget helseforetak. Driftssenter for logistikk og økonomi (DSLØ) og Helse Midt-Norge IT inngår i det nye helseforetaket.

Saken har vært forelagt Helse og omsorgsdepartementet og den 8. september i år godkjente foretaksmøtet vedtaket i styret i Helse Midt-Norge RHF og endring i antall helseforetak i Helseregion Midt-Norge gjennom etableringen av Hemit HF.