logo Hemit

Tar over etter Trond Utne

Siri Berg har jobbet i Hemit siden oppstarten i 2003. Nå er Berg, som har vært assisterende direktør i Hemit de siste ni årene, konstituert administrerende direktør.

Publisert 17.03.2023
Sist oppdatert 26.03.2024
Siri Berg, konstituert administrerende direktør i Hemit.

Siri Berg har lang fartstid i Hemit og i bransjen, for øvrig.

Jeg er veldig takknemlig for støtten og positiviteten jeg blir møtt med. Nå ser jeg frem til å videreføre arbeidet i avdelingene, samhandlingen med helseforetakene og det videre samarbeidet med Helseplattformen, sier Siri Berg, konstituert administrerende direktør i Hemit.

Midlertidig utlån

Onsdag ble det kjent at Trond Utne, administrerende direktør i Hemit, blir lånt ut som konstituert administrerende direktør i Helseplattformen AS​, og at Berg overtar Utnes direktørjobb i Hemit.

Allerede torsdag klokken 10.00, gikk Berg formelt inn i stillingen som konstituert administrerende direktør i Hemit. På samme tidspunkt startet Utne i Helseplattformen AS.

– Første dag i direktørstolen har jeg brukt til å avtale annen oppfølging av oppgavene jeg har hatt som assisterende direktør, og å avlyse møter som følge av dette. Samtidig har jeg fått et lite innblikk i de nye oppgavene, forteller hun.

– Positivt

Berg, som har jobbet innen IKT og helse i snart 36 år, har hatt flere ulike lederroller underveis, også i Hemit.

Som assisterende direktør i Hemit siden 2014, er hun svært godt kjent med organisasjonen, og ikke minst Hemit sitt samfunnsoppdrag som tjenesteleverandør innen teknologi og IKT-tjenester, og bindeledd til alle sykehus og helseforetak i Helse Midt-Norge.

Berg ser frem til å jobbe som administrerende direktør. Samtidig har hun stor tro på et tettere samarbeid med Helseplattformen i tiden fremover.

– Dette ser jeg positivt på. Ikke fordi jeg tror jeg kan gjøre en bedre jobb enn Trond, men fordi Trond er den eneste som kan bidra til at Helse Midt-Norge kommer opp i fart igjen. Jeg vet at vi kommer til å få en større grad av åpenhet og at samarbeidet med Helseplattformen blir lettere, sier Berg.​