logo Hemit

Kjerkol ber Helse Midt-Norge samle IKT-ressursene

Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, har gitt Helse Midt-Norge RHF i oppdrag å bedre innføringen av Helseplattformen. Et av kravene er at Helse Midt-Norge utreder samordningen mellom Hemit HF og Helseplattformen.

Publisert 30.10.2023
Sist oppdatert 26.03.2024
En person som bruker briller
Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol. Foto: Helse og omsorgsdepartementet.

Det kom frem etter et foretaksmøte mellom helse- og omsorgsministeren og Helse Midt-Norge, 27. oktober.

Formålet med utredningen, er for å sikre best mulig ressursutnyttelse i det pågående arbeidet med feilretting og forbedringer.

– Jeg er bekymret for situasjonen knyttet til innføringen av Helseplattformen, særlig ved St. Olavs hospital. Slik situasjonen er nå, brukes ikke de samlede ressursene i regionen godt nok i arbeidet med Helseplattformen. Det er uheldig og har uønskede konsekvenser for helseforetak og kommuner i Midt-Norge, sier helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol.

– Det er åpenbart at belastningen på de ansatte ved St. Olavs hospital og Helseplattformen AS har vært meget høy over lang tid. Det har vært en betydelig innsats i en krevende periode. Og vi er helt avhengige av deres innsats også framover, sier Kjerkol.

I foretaksmøtet understreket Kjerkol at kravet til forsvarlige journalsystemer er fastsatt i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å tilby forsvarlige helsetjenester. Det skal tilrettelegges for at personell som utfører tjenestene er i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.

– Det er ikke noe reelt alternativ å skrote Helseplattformen. Det å få på plass et alternativt system vil ta mange år og koste milliarder av kroner. Det er milliarder av kroner som jeg ikke har tilgjengelig, og ikke er villig til å ta fra pasientene. Risiko knyttet til pasientsikkerhet ville også vært høy dersom det ble satt i gang nye anskaffelsesprosesser nå. Diskusjoner om andre systemer blir hypotetiske og lite konstruktive. Det vil være uansvarlig på alle måter. Nå handler det om å finne realistiske løsninger og tydeliggjøre roller og ansvar, sier Kjerkol.