logo Hemit

Innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal:

– Hemit sin rolle er utrolig viktig

Natt til lørdag 27. april er det Helse Møre og Romsdal sin tur til å koble seg på Helseplattformen. Rundt 150 Hemit-ansatte er tett involvert i innføringen, både med beredskap og forberedelser i forkant av go-live.

Publisert 23.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Ansatte i Hemit som jobber i prosjektet Den mobile helsearbeider.

En av dem som er tett involvert i innføringen, er prosjektleder, Stein Tømmer. Han har ansvar for at Hemit klargjør og utplasserer tusenvis av håndholdte enheter som sykehusansatte skal ta i bruk etter innføringen av Helseplattformen.

– Det går fremover og vi løser problemer og utfordring på utfordring. Jeg er en betinget optimist og tror vi kommer i mål frem til go-live, sier Tømmer, prosjektleder  for Den mobile helsearbeider. 

Manuelt arbeid

I teamet sitt har Tømmer ni ansatte, hvorav fem av dem er fysisk tilstede på sykehusene i Molde, Kristiansund, Volda og Ålesund.

Ute på lokasjonene har de jobbet med å pakke ut og tanke opp alle smarttelefoner som ble kjøpt inn for ett års tid siden, da Helse Møre og Romsdal opprinnelig skulle innføre Helseplattformen.

– På de telefonene var det gammel programvare, som har ført til mye manuelt arbeid for oss. Det har også vært mye logistikkarbeid med å få plassert ut 1350 Myco-telefoner som nå finnes på samtlige avdelinger på alle sykehus i Helse Møre og Romsdal. Akkurat nå er det full rulle med utleveringen av iPhoner til legene, sier Tømmer. 

Godt samarbeid

I tillegg til Tømmer sitt prosjekt, er det mange andre prosjekter i Hemit som jobber med innføringen av Helseplattformen.

Fordi svært mange er involvert, både fra Hemit, Helseplattformen og Helse Møre og Romsdal, mener Tømmer det har vært helt nødvendig med det gode, tverrfaglige arbeidet som gjøres både internt og på tvers av organisasjonene.

– Vi jobber godt sammen med Forvaltning og de andre innføringsprosjektene i Hemit, og vi får god støtte fra ledelsen. I tillegg har de 7-8 viktigste prosjektene ukentlige møter med IKT-sjefen i Helse Møre og Romsdal. Der tar vi opp problemstillinger som går på tvers av prosjektet. Det er komplekst og mange utfordringer, sier Tømmer.

Prosjektleder Stein Tømmer
Prosjektleder, Stein Tømmer.

6000 PC-er

Også prosjektleder Einar Dimmen har hatt nok å holde fingrene i den siste tiden.

Han har ansvar for flere prosjekter i Hemit; End User Device Prosjekt (EUD) som står for sluttbrukerutstyr, etikettskrivere, barcode-scannere, og Techinal Dress Rehearsal (TDR). Kort fortalt betyr det at prosjektene skal bistå sykehusene med å anskaffe, installere, driftsette og teste utstyret de må ha for å kunne ta i bruk Helseplattformen, utover utstyret de allerede har.

I tillegg må de ha oversikt over utstyret sykehusene har fra før, og at også det vil fungere mot Helseplattformen.

– Absolutt alle PC-er og utstyr som skal bruke Helseplattformen, skal være testet og klar før innføringen. PC-er, skrivere, scannere osv. I Helse Møre og Romsdal er det snakk om totalt 6000 PC-er. Vi jobber også med å teste de nye mobiltelefonene, forklarer Dimmen.

– Hvordan har arbeidet gått?

– Det har gått veldig bra, vi snublet litt til å begynne med, for dette er helt nytt i Helse Møre og Romsdal. Det er snakk om fire sykehus som alle har levd sine egne liv tidligere, og som det er store forskjeller på. Noen har nye bygg, gamle bygg, bygg under ombygning og andre skal flyttes fra. Nå skal de alle ha samme utstyr og systemer. Det har vært flere utfordringer enn det var på St. Olavs hospital, som er ett, stort sykehus, sier Dimmen, som også var tett involvert i innføringen på St. Olav i november 2022. 

– Utrolig mye læring

Prosjektleder Tømmer, som har vært innleid fra Tietoevry siden september 2023, forteller om en lærerik reise ved å være med i prosjektet Den mobile helsearbeider i Hemit.

–  Det er såpass nye nybrottsarbeid, både i mitt prosjekt og andre prosjekter. Det er utrolig mye læring som også er fint å ta med seg videre for oss eksterne. Selv om det har vært mye armer og bein, så er det morsomt med litt action. Disse prosjektene blir aldri kjedelige, spesielt når du har det presset med en deadline, sier han.

– Hva tenker du er viktigheten av Hemit sin rolle i innføringen?

– Jeg tenker Hemit sin rolle er utrolig viktig. Ingen av helseforetakene hadde kommet i mål uten Hemit sine bidrag. I helseforetakene er det begrenset med IT-ressurser, så kompetansen og erfaringen Hemit besitter på IKT-området, er kjempeverdifullt. Hemit har vært helt instrumentell for Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.

Administrerende direktør i Hemit, Trond Utne, er godt med innsatsen som legges ned av hemitere i jobben med innføringen.

– Det er gjort et solid forarbeid av ansatte i Hemit og jeg opplever at vi er godt forberedt til innføringen. Samtidig støtter vi både Helse Møre og Romsdal og Helseplattformen der vi kan, for at vi sammen lykkes med den forestående innføringen i Helse Møre og Romsdal.