logo Hemit

Ny innføringsplan

Styret i Helseplattformen AS ga mandag 30. mai sin tilslutning til en ny innføringsplan for helseforetak og kommuner. Planen skal endelig godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF 9. juni.

Publisert 31.05.2022
Sist oppdatert 26.03.2024
Logo Helseplattformen AS
Opprinnelig skulle Trondheim kommune og St. Olavs hospital ta i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. I styremøte 27. april vedtok St. Olavs hospital å utsette sin innføring av nye felles pasientjournal, en beslutning som ble endelig godkjent i Helse Midt-Norges styremøte 28. april. Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen etter plan 7. mai.

Denne endringen har ført til re-planlegging av de neste produksjonssettingene, noe Helseplattformen har jobbet intenst med de siste ukene.

Styret for Helseplattformen fikk presentert to ulike scenarier. I tråd med innstillingen ga styret sin tilslutning til å gå for scenario 2, som komprimerer tiden mellom oppstart i helseforetakene fra seks til tre måneder.

Slik ser den nye innføringsplanen ut for helseforetakene:
  • St. Olavs hospital oppstart 12. november 2022
  • Helse Nord Trøndelag HF oppstart 11. februar 2023 (tentativ dato)
  • Helse Møre og Romsdal HF oppstart 29. april 2023

For kommuner:
  • Indre Fosen, Åfjord, Ørland, Røros, Holtålen og Os – oppstart 12. november 2022 (uendret)
  • Levanger og Verdal oppstart 11. februar 2023 (tentativ dato)
  • Ålesund oppstart 29. april 2023 (uendret)
  • Kommunene Aukra, Vestnes, Sula, Fjord, Rindal, Rauma, Molde, Kristiansund, Hustadvika og eventuelt andre kommuner i Møre og Romsdal som ønsker produksjonssetting får satt ny dato høsten 2023.

- Vi ser at den nye innføringsplanen er krevende og det vil være behov for gode forberedelser, stram styring og godt samarbeid mellom helseforetakene. Ikke minst vil dette stille store krav til Helseplattformen som organisasjon og dens ansatte, sier styreleder Helge Garåsen. Han legger til at i arbeidet er det forsøkt å minimere konsekvensene for alle aktører som blir påvirket av endret innføringsplan.