logo Hemit

Nytt varslingssystem for SAR Queen på St. Olavs hospital

Hemit har bidratt i jobben med det nye varslingssystemet som brukes når SAR Queen lander på St. Olavs hospital.

Publisert 08.12.2023
Sist oppdatert 26.03.2024
Folk som står på et gatehjørne
Foto: Geir Otto Johansen/ St. Olavs hospital

Et nytt varslingssystem med lys, skilt og lyd, tas nå i bruk når SAR Queen lander på St. Olavs hospital. Hemit har bidratt med oppkobling av alt utstyr, konfigurering av nettverk (switcher, router og brannmurer), og satt opp VPN mot deres eksterne tjenester som ligger i sky.

Prosjektet, som ble meldt inn i midten av februar i år, ble iverksatt av St. Olavs eiendom, og støttet av Hemit med personell fra Oppdrag, Nettverk og Arbeidsflate.

– Vi har blant annet gjennomført ROS-analyse, og skaffet nødvendig nettverksutstyr som tilfredsstiller kravspesifikasjonene, forteller Rune Jarwson, leder for oppdragsseksjonen i Hemit.

Bakgrunnen for oppdraget er at den sterke rotorvinden fra redningshelikopteret SAR Queen, tidligere har ført til skader. Det har derfor vært satt inn vakter ved St. Olav som skal sørge for å sperre trafikken ved de mest utsatte områdene, under landing og avgang. Formålet er at ingen skal oppholde seg i de mest utsatte områdene rundt sykehuset der rotorvinden er sterkest. 

Selv om det fremdeles skal være vakthold på lik linje som før, vil det nye varslingssystemet sørge for at ansatte, besøkende og pasienter ved St. Olav blir varslet før redningshelikopteret kommer, med både digitale og mekaniske vendbare skilt, i tillegg til røde, grønne og blinkende lyssignaler for trafikken. Det er også satt opp talevarsling ved de to bussholdeplassene utenfor Gastro og AHL, samt på takene.  

En flott innsats av hemitansatte som både har sørget for at tekniske krav i prosjektet er tilfredsstilt, og at løsningen er blitt implementert på en god måte. 

Prosjektet har hatt høyt fokus fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er finansiert av NAWSARH-prosjektet, som er Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt for nye redningshelikoptre.