logo Hemit

Tester nytt nettverk til sykehuset på Hjelset

Gjennom våren har prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) i Hemit startet med testing av systemer og tekniske installasjoner på testanlegget for det nye Software Defined Access (SDA)-nettet, som sykehuset skal bruke.

Publisert 01.09.2023
Sist oppdatert 26.03.2024
Et par menn som ser på en dataskjerm
I Trondheim er det satt opp et eget testrom for å teste nytt nettverksdesign, ulike grensesnitt og de mest kritiske systemene. Etter hvert skal testingen flyttes til Molde og Hjelset. Stig Østensen (t.v), prosjektleder for infrastruktur i SNR, og testleder Erik Sollie.

En vaskeklut sveipes over et elektronisk alarmpanel med blinkende lys i ulike farger. Like etter starter ulingen fra både en nødnettradio og varslingspanelet som SNR-gjengen i Hemit har montert inne på et testrom i Teknobyen i Trondheim.

Her inne testes nettverk og akuttalarmløsningen for det splitter nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR), som skal stå ferdig på Hjelset våren 2025. 

 – Akkurat nå er jeg her for å finne ut om alarmen går når alarmpanelet rengjøres, forteller Grete Brørs, prosjektleder for grensesnittprosessen, i SNR-prosjektet i Hemit. 

Erfaringsmessig en grei detalj å vite før den nye akuttalarmløsningen skal tas i bruk på et sykehus i full drift. 

Et akuttalarmsystem skal sørge for å umiddelbart få varslet helsepersonell ved akutte og livskritiske situasjoner. Derfor er det også viktig at panelet ikke utløser unødige, falske alarmer ved vasking og desinfisering. 

Inne på testrommet i Teknobyen er det flere små drypp som minner om et sykehus. På den ene veggen henger det en rød snor tilhørende et pasientsignalanlegg, som skal integreres med meldingstjener og mobile enheter. I hånda holder testleder Erik Sollie en nødnettradio som piper kraftig idet akuttalarmsystemet utløses. Hvert og et panel må testes og kvalitetssikres før det skal tas i bruk på det nye sykehuset.

– Vi driver med ekstra testing av nytt nettverksdesign. Det er helt grunnleggende at det fungerer for seg selv, og for alle tjenester. Datanettet knytter mye av utstyret og kommunikasjonen sammen til en fungerende tjeneste, påpeker Kjetil Morken, som er prosjektleder for SNR i Hemit.

– Viktig å ta det tidlig

På byggetomta på Hjelset tar det nye sykehuset stadig mer form, og allerede i disse dager har elektroentreprenøren smått begynt prosessen med å prøvemontere de første av de rundt 850 trådløse aksesspunktene for nettverket som skal på plass. 

Flere i SNR-prosjektet i Hemit har ventet i spenning på å komme videre i byggeprosjektet – fra fundament til tette vegger og nå til IKT for liv og helse - hvordan alt det tekniske skal fungere sammen. 

Og det er nettopp dette, medisinteknikken, som skiller et sykehus fra mange andre IT-prosjekter, påpeker Stig Østensen, som er prosjektleder for infrastruktur i SNR-prosjektet i Hemit.

Å starte tidlig med testing av nettverk, grensesnitt og akuttsystemer er derfor en viktig del av prosessen.

–  Det viktigste jeg tar med meg fra tidligere innføringsprosjekter, er å prøve ut ting tidlig, og ikke ta det for sent i prosessen. Jo senere, jo større risiko. Derfor tester vi så tidlig nå, selv om det er to år til sykehuset skal stå ferdig, sier Østensen, som også var med på samme prosess da St. Olavs hospital i Trondheim ble bygget.

– Det er også billigere å ta knekken på feilene om du finner dem tidlig, enn om du finner dem sent, påpeker testleder Sollie.

Ikke bare skal helsepersonellet ved det nye sykehuset på Hjelset flytte inn i et splitter nytt og ukjent bygg, de skal også begynne å ta i bruk nye verktøy.

– Å skru utstyret opp og få det til å virke, er en liten del av jobben. Men å få det til å fungerer i en organisasjon; altså hvem skal ha primær- og sekundærvarsel, og eksempelvis hvor lang tid skal det ta før varselet eskaleres til neste ledd. Sånn har de ikke jobbet før i Helse Møre og Romsdal, så det er en ny måte å tenke på. Det blir et godt stykke arbeid organisasjonsutviklingen Helse Møre og Romsdal skal gjennom nå, sier Sollie. 

Montasje og installasjon

Det siste halvåret har fokuset i prosjektet i Hemit ligget mest på å planlegge plassering av utstyr og funksjonalitet i de ulike leveransene. Dette i samråd med brukere, leverandører og rådgivere, forteller prosjektleder Kjetil Morken i Hemit. De har også jobbet mye med design av det nye nettverket. 

Nå dreies fokuset gradvis mer over på installasjon, testing og montering. 

– Vi har jobbet mye med hvor vi skal plassere alt, slik at pc-er, skjermer og informasjonsløsninger henger i hop og ikke kolliderer med annet utstyr som skal inn på sykehuset. Det meste av IKT-utstyr må også ha strøm og datapunkt. Det har vært en stor fordel å ha en 3D-modell slik at vi har fått sett det i 3D, forklarer Morken. 

I august vil elektroentreprenøren starte å testmontere trådløse aksesspunkt som prosjekt-gruppa i Hemit må godkjenne før de resterende 850 aksesspunkt skal på plass. 

– Og fra august skal utstyr som whiteboard, høyttalere og skjermfester monteres opp, sier Morken.

Neste steg i prosessen blir installasjon av nettverksutstyret, som vil starte i slutten av september. 

Allerede neste sommer vil Helse Møre og Romsdal begynne å ta i bruk deler av det nye sykehuset. Først kjøkkenet, deretter psykiatribygget fra oktober 2024, og så somatikkbygget fra januar 2025, som frem mot våren skal settes i full drift. 

– I fjor ble det brukt 5075 timer på prosjektet i Hemit, i år ser det ut til at vi kommer til å bikke over 10 000 timer. Cirka 70 personer fra Hemit har vært involvert hittil, og gjort en meget god innsats. Videre utover prosjektet forventes det at antall involverte fra Hemit vil økes til 100 personer, forklarer prosjektlederen.

En person iført sikkerhetsvest
Etter hvert vil testingen av det nye nettverket flyttes til dette rommet på Hjelset, ifølge prosjektleder, Kjetil Morken.