logo
  • Personvernerklæringen for hemit.no

    Personvernerklæringen for Hemit sine nettsider handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på hemit.no.

  • Tilgjengelighet og universell utforming

    Vi jobber for at innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelig for alle.

  • Personvernerklæring - Hemit HF

    Hemit behandler en rekke personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandører, ansatte og innleide. Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysinger og kontaktpersoner hos leverandører og andre personer. Behandlings...