logo Hemit

Personvernombud

Personvernombudet skal ivareta personverninteressene til alle som får sine personopplysninger registrert i Hemit. Selv om personvernombudet er ansatt i Hemit, har det en faglig uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud.

Personvernombud i Hemit er Suzanne Brattheim Nyborg. 
 
Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Abels gate 9, 7030 Trondheim
Postadresse: Personvernombudet, Hemit HF, Postboks 2833 Elgeseter, 7432 Trondheim
 
Dersom din henvendelse ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger kan du sende e-post til personvernombudet: suzanne.brattheim.nyborg@hemit.no​​
 
Personvernombudets oppgaver
Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.
 
Personvernombudet skal dessuten:
 
  • Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket
  • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
  • Samarbeide med Datatilsynet og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet 
  • Prioritere innsats der personvernrisikoen er høyest
  • Gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og gjennomføre opplæring for ansatte i personvernSist oppdatert 01.06.2023