logo Hemit
En gruppe mennesker som holder opp hver sin bit av et puzzlespill

Tillitsvalgte

Her finner du en oversikt over tillitsvalgte og hovedverneombud ved Hemit HF.

Akademikerne

Foretakstillitsvalgt:
Anne Sætertrø

Delta

Foretakstillitsvalgt:
Tor Peter Sætre

EL og IT

Foretakstillitsvalgt:
Ole Robert Lerfald

Fagforbundet

Foretakstillitsvalgt:
Magnus Husby

NITO

Foretakstillitsvalgt:
Kim Robert Krokstrand

Tekna

Foretakstillitsvalgt:
Erik Berg

 

Sist oppdatert 22.05.2024