logo Hemit
To Hemit ansatte ser på pc skjermer

Prosjekter

I prosjektene jobber vi i Hemit tett sammen med ansatte i helseforetakene og andre interessenter. Her kan du lese om noen av prosjektene vi er involverte i nå, hvilken metodikk vi jobber etter og litt om hvordan det er å være ansatt som prosjektleder hos oss.

Hemit forvalter og videreutvikler Helse Midt-Norges prosjektmetodikk, som er basert på den internasjonalt anerkjente prosjektmetodikken PRINCE2 og prosjektveiviseren. Prosjektveiviseren er utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) og er en anbefalt prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. 

Hemit holder også kurs og webinarer i prosjektmetodikk for ansatte i helseforetakene i Midt-Norge. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på kursene og webinarer Hemit har holdt for ulike målgrupper i helseforetakene.

De 17 prosjektlederne som jobber i prosjektseksjonen i Hemit har fokus på å bidra til god nytteverdi i prosjektgjennomføringen. 

Det pågår store endringer i helsesektoren. Disse endringene innføres ofte i form av prosjekter og vellykket gjennomføring er derfor svært viktig. Mange prosjekter kombinerer IKT-anskaffelser, standardisering og organisasjonsutvikling. Hemit har ofte ledelsen for slike prosjekter, mens deltakerne stort sett består av ansatte fra helsesektoren. 

Prosjektene vi jobber med krever ulik kompetanse - alt fra tekniske infrastrukturprosjekter til anskaffelse av nye IKT-løsninger for spesielle kliniske fagmiljøer. Ofte inngår også gjennomføring av offentlige anbud og kontrakter med underleverandører i prosjektene. 

Våre prosjektledere har ulik utdanning og bakgrunn. Felles for alle sammen er at de er sertifiserte i prosjektmetodikken PRINCE2, som kan brukes på alle typer prosjekter. 

Som prosjektleder hos oss, har du ansvar for å lede og gjennomføre prosjekter som "Styringsgruppe Digitalisering og standardisering" har besluttet, eller du får ansvar for andre prosjekter som er knyttet til et enkelt helseforetak. Prosjektlederne bistår helseforetakene med endringsledelse (metodikk og rådgivning) og forvalter Helse Midt-Norges prosjektmetodikk. Fremtidsrettet IKT ved nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) består av nytt akuttsjukehus på Hjelset og distriktmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund, og skal etter planen stå klart 2025. Hemit skal levere stabile, robuste og framtidsrettede IKT-løsninger til prosjektet.
Fremtidsrettet IKT ved nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal
Illustrajonsbilde av nytt sjukehus på Hjelset

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny løsning for elektronisk pasientjournal i helseforetak og kommuner i Midt-Norge. Programmet er også en regional utprøvingsarena for den nasjonale målsettingen «Én innbygger - én journal».
Les om prosjektet Helseplattformen
Illustrasjonsbilde av to sykehusansatte
Sist oppdatert 22.05.2024