logo

Basisdrift

Avdelingen utfører daglig drift og forebyggende driftsoppgaver og skal sørge for forsvarlig og proaktiv drift av alle tjenestene Hemit leverer.

Avdelingsleder for Basisdrift_Kristian Styrvoll
Avdelingsleder for Basisdrift, Kristian Styrvoll.
 

Hovedoppgaver

 • Drift av infrastruktur og applikasjoner, alt fra store systemer til mindre fagapplikasjoner
 • Rådgiverfunksjon innenfor fag- og ansvarsområdet
 • Basisdrift, forvaltning og utvikling av tjenester som tilhører avdelingen
 • Leverandøroppfølging
 • Utstyrsforvaltning
 • Ansvar for ITIL-prosessene Event og Change management
 • Drift og forvaltning av 1750 servere med tilhørende lagringssystemer
 • Drift og forvaltning av 16.000 PC-er med tilhørende basisprogramvare
 • Avdelingen er ansvarlig for tjenesten "fagvakt"

Basisdrift har sju seksjoner

 • Nettverk
 • Server
 • Arbeidsflate
 • Klientforvaltning
 • Lokal Service Nord-Trøndelag
 • Lokal Service Sør-Trøndelag
 • Lokal Service Møre og Romsdal

Avdelingen består av medarbeidere med bred og god kompetanse på Hemits tjenesteområder, og har medarbeidere i Namsos, Levanger, Trondheim, Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Basisdrift har kontorer i Kristiansund, Levanger, Molde, Namsos, Trondheim, Volda og Ålesund.

Kristiansund

Konsul Knudtzons gate 8

6508 Kristiansund

Levanger

Kirkegata 2

7600 Levanger

Molde

Byfogd Motzfelts gate 6

6413 Molde

Namsos

Søren Thornæs veg 10

7800 Namsos

Trondheim

Abels gate 9

7030 Trondheim

Volda

Kløvertunveien 1

6100 Volda

Ålesund

Postvegen 2

6018 Ålesund