logo Hemit

Driftssenter logistikk og økonomi (DSLØ)

Driftssenteret for Logistikk og Økonomi (DSLØ) forvalter og videreutvikler ERP-systemet SAP i Helse Midt-Norge. SAP-løsningen har ca. 3 500 brukere spredt på alle foretakene. DSLØ jobber tett sammen med Helse Midt-Norge sine nettverk innen logistikk, innkjøp, regnskap og økonomi, samt det enkelte foretak sine lokale forvaltningsorganisasjoner.

Terje Lund
Avdelingsleder for Driftssenter logistikk og økonomi (DSLØ), Terje Lund.

Hovedoppgaver

 • Forvaltning av artikkelregister, leverandørinformasjon, kontrakter, kataloger og produksjonsmasterdata
 • Brukerstøtte og opplæring
 • Utarbeider og vedlikeholder brukerdokumentasjon og systemdokumentasjon
 • Feilsøking og testing
 • Prosessutvikling og forbedring
 • Utvikling av SAP-løsningen
 • Deltar i større utviklingsprosjekter
 • Rapportutvikling
 • Rolle-/tilgangsadministrasjon og informasjonssikkerhet

DSLØ har to seksjoner

 • Kontrakt og Masterdata
 • Prosess og Applikasjon
 
Avdelingen består av medarbeidere i Stjørdal, Levanger, Namsos og Trondheim. Ansatte i DSLØ kommer fra mange forskjellige fagfelt, blant annet IKT, økonomi, logistikk og humanistiske fag.


Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen har kontorer i Stjørdal, Levanger, Namsos og Trondheim.

Levanger

Kirkegata 2

7600 Levanger

Namsos

Søren Thornæs veg 10

7800 Namsos

Stjørdal

Wessels veg 75

7502 Stjørdal

Trondheim

Abels gate 9

7030 Trondheim