logo Hemit

Forvaltning

Avdelingens hovedformål er å bidra til verdiskaping i helseforetakene gjennom å tilby funksjonelle og fremtidsrettede tjenester og IKT-løsninger, levere prioriterte oppgraderinger av eksisterende systemportefølje og bidra med personell inn i prosjekter. 

Roar Solhjem

Vi forvalter og videreutvikler IKT-tjenestene for sykehusene, legger til rette for elektroniske kommunikasjon mellom sykhus, fastleger, nasjonale registre og kommuner. De fleste som jobber i Forvaltning har bakgrunn fra IKT og/eller helsefag.

Vi samarbeider tett med ansatte i helseforetakene for å avdekke behov, utvikle og teste løsninger og sette dem i produksjon.

Hovedoppgaver

 • Videreutvikle tjenestene i samarbeid med helseforetakene.
 • Sørge for å forstå og videreformidle helseforetakenes behov. 

 • Ha oversikt over avtalte leveranser.
 • Kravspesifisering, testing og produksjonssetting i tett samarbeid med brukermiljøene.
 • Avdelingen har ansvar for ITIL-prosessen Release (inkludert testing).
 • Ansvar for Service Level Management.
 • Bistå i anskaffelsesprosesser.

Forvaltning har seks seksjoner

 • Administrativ støtte
 • Basissystemer
 • Journalsystemer
 • Klinisk støtte
 • Laboratoriesystemer
 • Telefoni og mobile løsninger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forvaltning har kontorer i Kristiansund, Levanger, Molde, Namsos, Orkdal, Trondheim og Ålesund.

Kristiansund

Konsul Knudtzons gate 8

6508 Kristiansund

Levanger

Kirkegata 2

7600 Levanger

Molde

Byfogd Motzfelts gate 6

6413 Molde

Namsos

Søren Thornæs veg 10

7800 Namsos

Orkdal

Sjukehusvegen 3

7300 Orkanger

Trondheim

Abels gate 9

7030 Trondheim

Ålesund

Postvegen 2

6018 Ålesund