logo Hemit

Prosjekt og digitalisering

Avdelingens hovedformål er å bidra til god nytteverdi for helsetjenesten ved å gjennomføre prosjekter og oppdrag. Vi skal være en god rådgiver innenfor digitalisering og innovasjon. 

 
Bjørn Våga
Avdelingsleder for Prosjekt og digitalisering er Bjørn Våga.

Hovedoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre vedtatte IKT-prosjekter
 • Gjennomføre oppdrag
 • Forvalte og utvikle integrasjoner
 • Sikre gode leveranser som gir nytteverdi for helsetjenesten
 • Kjenne helseforetakenes behov og ivareta gode relasjoner til helsetjenesten
 • Bidra i regional porteføljestyring
 • Delta i arbeid med å etablere, forvalte og videreutvikle regionale metodikker for standardisering og digitalisering
 • Forvalte og videreutvikle regional gevinstrealiseringsmetodikk knyttet til IKT-prosjekter
 • Forvalte og utvikle:
  • Helse Midt-Norges metodikk innenfor prosjekt og porteføljestyring
  • Helse Midt-Norges arkitektur- og teknologiplan
  • Hemits oppdragsprosess
  • Hemits innovasjonsprosess og metodikk

Prosjekt og digitalisering har fire seksjoner

 • Arkitektur
 • Prosjekt
 • Integrasjon
 • Oppdrag
Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen har kontorer i Levanger, Molde, Trondheim og Ålesund.

Levanger

Kirkegata 2

7600 Levanger

Molde

Byfogd Motzfelts gate 6

6413 Molde

Trondheim

Abels gate 9

7030 Trondheim

Ålesund

Postvegen 2

6018 Ålesund