logo Hemit

Systemutvikling

Systemutvikling utvikler og vedlikeholder programvare og produkter for helsesektoren. Vi bidrar også inn i innovasjonsprosjekter der bruk av ny teknologi er et vesentlig element. 

Anders Emil Hustoft
Avdelingsleder for Systemutvikling, Anders Emil Hustoft.

Hovedoppgaver

Utvikle programvareløsninger for bruk i helsetjenesten, herunder

 • Medisinske kvalitetsregistre
 • Innovasjonsarbeid
 • Løsninger for mobile enheter (apper)
 • Integrasjoner mot eksterne løsninger
 • Støtte Helseplattformen i sin innføring av Epic
 • Medisinsk avstandsoppfølging
 • Tilgangsstyring
 • Forskningsstøtte
 • Interne systemer i egen organisasjon

Vi samarbeider tett med ansatte i helseforetakene for å avdekke behov, utvikle og teste løsninger og sette dem i produksjon. Det er kort vei fra vår utvikling til helsepersonell som skal bruke våre løsninger.

Avdelingen har også et nasjonalt oppdrag i forbindelse med våre egenutviklede kvalitetsregisterplattform MRS og systemene rundt denne.

Systemutvikling har to seksjoner

 • Applikasjonsutvikling
 • Medisinske kvalitetsregistre

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Systemutvikling har kontorplass i Trondheim.

Trondheim

Abels gate 9

7030 Trondheim