logo Hemit

Brukerstøtte fra Hemit

Her finner du informasjon om åpningstidene våre, telefonnummer for å ringe oss og e-post adresse du kan bruke.

For brukerstøtte:

Ring Hemithjelp på 03612 (eller 72 83 70 69)

For andre henvendelser:
Send en e-post til: postmottak@hemit.no​

Åpningstider


Hemithjelp:

For helseforetakene Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Sykehusapotekene i Midt-Norge: Mandag til fredag kl. 07:00 - 20:00

For Sykehusbygg og Helse Midt-Norge RHF: Mandag til fredag kl. 08:00 - 15:30

Utenfor åpningstid vil man få oppgitt telefonnummer til kveldsvakt. 


Sist oppdatert 30.12.2021