logo Hemit

– Vi har et profesjonelt og dyktig team

Natt til 12. november ble Helseplattformen innført ved St. Olavs hospital i Trondheim. Trond Utne, administrerende direktør i Hemit HF, forteller om en vellykket cut-over og en forbilledlig innsats fra sine ansatte.

Publisert 17.11.2022
Sist oppdatert 26.03.2024
- For å markere den fantastiske innsatsen som er lagt ned, og velviljen som er vist, blir det en liten markering med kake på all

– Cut-over har gått på skinner. Det har omtrent ikke vært noe å sette fingeren på, og det er ganske utrolig. Det er gjort en fantastisk innsats av et profesjonelt team både i Hemit og Helseplattformen. Vi i Hemit har hatt mange hatter i prosessen. Ikke bare er Hemit den avleverende leverandøren, men vi har også over tid hatt en betydelig utlån av kapasitet og kompetanse til Helseplattformen, sier Utne

Ordet cut-over brukes til å beskrive den nøysomme prosessen og tiden som brukes til å skru av gamle systemer til nye.
 

Motiverte ansatte 

I helga var en økt beredskap på plass for å sikre en trygg innføring av Helseplattformen 
den nye felles pasientjournalen, da St. Olavs hospital ble koblet på.
 
Ifølge Trond Utne, gikk innføringen så bra som han håpet på, uten kritiske utfordringer. 
Administrerende direktør forteller om en lang tids forberedelse i forkant, men ønsker spesielt å trekke frem initiativet de ansatte i Hemit har vist underveis. 
 
– Å se hvor villige de ansatte har vært til å bistå med å løse utfordringer som har dukket opp på veien, det er et engasjement jeg virkelig har latt meg imponere av, sier administrerende direktør.
 
En konkret hendelse han viser til, var da Hemit sin primærvakt på St. Olavs hospital fikk et høyt trykk med henvendelser fra brukere, som etter planen skulle kontaktet det omfattende superbrukerapparatet.
 
– Da det ble en overbelastning på bakvakta vår i helga, var det kjempeartig å se hvordan motiverte ansatte stilte opp og sa de kunne hjelpe til med å avlaste, forklarer en stolt direktør.
 
Noen av de ansatte i Hemit som har bidratt til en vellykket innføring.

Noen av de ansatte i Hemit som har bidratt til en vellykket innføring.

Et maraton, ikke bare en sprint
Som følge av innføringen av ny felles pasientjournal ved sykehusene i Helse Midt-Norge, vil om lag 70 applikasjoner og systemer som Hemit har driftet, fases ut eller overtas av Helseplattformen. I tillegg vil cirka 60 andre applikasjoner og systemer, som fremdeles skal være en del av Hemit sin portefølje, integreres i Helseplattformen.
 
For det som er Midt-Norges største IKT-prosjekt, noensinne, kreves et tett og godt samarbeid mellom både Hemit, Helseplattformen og sykehusene. Det har man så langt lyktes med, mener administrerende direktør i Hemit.
 
– Det er virkelig et maraton vi deltar i, og ikke bare en kort sprint. Jobben har pågått i lang tid, både forberedelsene på vår side, og utviklingen Helseplattformen gjør, sier han, og påpeker at et stort antall ansatte i Hemit har på et eller annet tidspunkt vært involvert i Helseplattformen.
 

Flere utleide til Helseplattformen

Innad i Hemit er det snakket mye om innsatsen som er lagt ned i cut-over, ikke bare internt, men også fra Hemit-ansatte som er utleid til Helseplattformen.
 
For øyeblikket er det snakk om i underkant av ti ansatte i Hemit. Blant dem, er integrasjonsutvikler Eivind Gussiås Løkseth. Hans jobb er å få de ulike systemene i Helse Midt-Norge til å snakke sammen. 
 
Siden 2018 har Gussiås Løkseth vært ansatt i Hemit, men han har i store deler av tiden vært utleid til Helseplattformen.

Eivind Gussiås Løkseth som er integrasjonsutvikler i Hemit har vært utleid til Helseplattformen i flere år.

Siden 2018 har Gussiås Løkseth vært ansatt i Hemit, men han har i store deler av tiden vært utleid til Helseplattformen.

 
– Prosjektet er en samfunnsviktig oppgave for pasientene, og behovet for integrasjoner blir ikke mindre fremover. Det er mye som er teknologisk artigere å jobbe med, og systemutviklere er ettertraktet på arbeidsmarkedet, men det er bra å jobbe på et så nyttig og prestisjefullt prosjekt også, sier Gussiås Løkseth. 
 
Siden innføringen av Helseplattformen startet i april i år, har det vært nok å holde fingrene i, forteller integrasjonsutvikleren.
 
– Jeg har fått et godt innblikk i de tjenestene som sykehusene kommuniserer med eksternt, og protokoller og standarder som jeg ikke har vært borti i andre jobber. Det er nyttig kompetanse å ta med seg videre, sier Gussiås Løkseth. 
 

– Kvalitetsstempel

At utleide Hemit-ressurser trekkes frem som en del av suksessen med en vellykket innføring av Helseplattformen, er veldig positivt, mener Utne. 
 
– Jeg tenker det er et kvalitetsstempel på Hemit, og at vi har mange flinke, kompetente folk som har vært attraktive for Helseplattformen, sier administrerende direktør, som samtidig poengterer viktigheten av Hemit og Helseplattformen sitt samfunnsoppdrag.
 
– Det er en stor og kjempekrevende operasjon vi driver. Det er få andre sektorer som har så høye krav til tilgjengelighet, og hvor det har så store konsekvenser om systemet feiler. Det er jo også litt av det som gjør oppdraget til Hemit så utrolig spennende, avslutter Utne.
 
 

Om Helseplattformen

* Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019, og er en felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge.

* Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune i et såkalt offentlig-offentlig samarbeid.

* Målet er å bedre informasjonsflyt og få en økt pasientsikkerhet. 
 
* Innføringen er delt opp i fire etapper; PD1, PD2, PD3 og PD4. 
 
* PD1 (Trondheim kommune) og PD2 (St. Olavs hospital, og kommunene Ørland, Åfjord, Indre Fosen, Os, Røros og Holtålen) er nå innført, mens PD3 (Helse Nord-Trøndelag) og PD4 (Helse Møre- og Romsdal) settes etter planen i produksjon innen mai 2023.