logo Hemit

Rettigheter til bilder og tekster

Bilder som ligger i Flickr kan fritt benyttes, men ta kontakt med redaksjonen når det gjelder øvrige bilder på nettstedet. Fotograf/kilde skal alltid oppgis.

Tekster kan hentes fra nettstedet, men vi ber om at www.hemit.no oppgis som kilde dersom tekster benyttes i andres sammenhenger.

Vi bruker også bilder fra www.colourbox.com i henhold til avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Sist oppdatert 01.03.2016