logo Hemit
Et konferanserombord med stoler

Styret

Styret i He​mit HF oppnemnes av eieren vår, Helse Midt-Norge RHF.​ Det er fem eiervalgte representanter og tre ansattrepresentanter som utgjør styret i Hemit HF. Saksliste og styredokumenter legges ut omtrent en uke før møtet.

Styreadministrasjon for Hemit HF

 

Gjennom styreadministrasjonen vår får du tilgang til sakspapirer, vedtak, presentasjoner, møteplan og styrets medlemmer.​

Sist oppdatert 04.04.2024