logo Hemit
To Hemit ansatt ser på en pc skjerm

Om oss

Hemit HF leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Midt-Norge. Bedre pasientbehandling, bedre pasientopplevelse og bedre ledelseskvalitet. 

Hemit HF (helseforetak) er tjenesteleverandør og bindeledd til alle sykehus og helseforetak i Helse Midt-Norge innen teknologi og IKT-tjenester.

Hemit har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehus i helseregionen. Det betyr at vi betjener 22 000 av Norges viktigste IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.​

Organisering

Hemit HF er​ et helseforetak i Helse Midt-Norge. 

Helse Midt-Norge består av det regionale helseforetaket (RHF) og fem helseforetak (HF) hvor tre foretak gir pasientbehandling, ett distribuerer legemidler og ett forvalter og leverer IKT.

Helse Midt-Norge, det regionale helseforetaket (RHF)

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

St. Olavs hospital HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

 

Sist oppdatert 11.06.2024