logo Hemit
En lege måler blodtrykket til en pasient

Om oss - Hemit

Hemit HF leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Midt-Norge. Bedre pasientbehandling, bedre pasientopplevelse og bedre ledelseskvalitet. 

Hemit HF (helseforetak) er tjenesteleverandør og bindeledd til alle sykehus og helseforetak i Helse Midt-Norge innen teknologi og IKT-tjenester.

Hemit har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehus i helseregionen. Det betyr at vi betjener 20 000 av Norges viktigste IKT-brukere 24 timer i døgnet, sju dager i uka.​

For brukerstøtte

Ring Hemithjelp på 03612 (eller 72 83 70 69)

 

For andre henvendelser

Send e-post: postmottak@hemit.no

Postadresse: Hemit HF, Postboks 2833 Elgeseter 7432 Trondheim

Fakturaadresse:

Hemit HF
Fakturamottak
Postboks 2626 
6405 Molde

Send faktura på e-post her


Org.nr.
: 928 033 821

Hvordan sende EHF-faktura? (anskaffelser.no)

​Hemit er​ et helseforetak i Helse Midt-Norge. 

Helse Midt-Norge består av det regionale helseforetaket (RHF) og fem helseforetak (HF) hvor tre foretak gir pasientbehandling, ett distribuerer legemidler og ett forvalter og leverer IKT.

Helse Midt-Norge, det regionale helseforetaket (RHF)

Helse Møre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag HF

St. Olavs hospital HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF


Styret i He​mit HF oppnemnes av eieren vår, Helse Midt-Norge RHF.​ Det er fem eiervalgte representanter og tre ansattrepresentanter som utgjør styret i Hemit HF.

Bjørn Inge Gustafsson er styrets leder. Gjennom styreadministrasjonen vår får du tilgang til sakspapirer, vedtak og presentasjoner.​

Styreadministrasjon​

Talsperson for pressehenvendelser i Hemit er administrerende direktør. Ta kontakt med kommunikasjonssjef Nina Kotte for å gjøre avtaler med administrerende direktør Trond Utne.

​Kommunikasjonssjef Nina Kotte
Mobil: 920 43 742​
E-post: nina.kotte​@hemit.no​

Hemit arbeider systematisk med miljøledelse og kontinuerlig forbedring. Gjennom dette arbeidet har Hemit forpliktet seg til å være en miljøbevisst organisasjon som kontinuerlig forbedrer den negative miljøpåvirkningen ved å tenke langsiktig og forebyggende.​​

Åpenhetsloven pålegger Hemit en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av varer og tjenester. Den skal sikre åpenhet om leverandørkjeder og pålegger oss å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. 

Brukerstøtte fra Hemit

Her finner du informasjon om åpningstidene våre og telefonnummer for å ringe oss.
Åpningstider og telefon
IKT ansatt
Sist oppdatert 30.05.2023