logo Hemit

– Jeg lærer noe nytt hver eneste dag

Prosjektleder Karoline Busengdal (34) motiveres av det viktige samfunnsoppdraget i Hemit, og brenner mest for prosjektene med høyest nytteverdi. 

En person som sitter på en stol med en bærbar datamaskin

Foto: Marius Rua

– Som prosjektleder er det viktig å være strukturert og klare å se det store bildet. Du må skaffe deg en oversikt og tilegne deg kunnskap og forståelse for den verdenen og det området det omhandler. Ikke minst er det viktig å møte folk med forståelse og respekt. Mange av de personene du møter, er nemlig både engasjerte og brenner for det prosjektet du skal lede, sier prosjektleder Karoline Busengdal.

– Arbeidet vi gjør, utgjør en forskjell og er viktig for pasientkvaliteten på sykehusene. Det er fint å tenke på, sier Karoline.


– Får mye tillit

Karolines IT-karriere startet med hennes store interesse for mat og matlaging. Hobbyen førte til at hun tok en bachelor i mat-teknologi på NTNU, etterfulgt av en master i teknologiledelse. Og det var her retningen mot IT-verdenen ble peilet ut, og som til slutt endte med at hun startet å jobbe i bransjen, og senere i Hemit.

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt jeg skulle jobbe med helse. Men min vei har blitt til mens jeg har gått. Helseverdenen var ny for min del da jeg startet her. Det er utrolig mye du kan sette deg inn i, og lære, sier hun. 

I rollen som prosjektleder i Hemit, har Karoline stor fleksibilitet, og mulighet til å forme sin egen arbeidshverdag. Likevel blir hun utfordret til det fulle. 

– Jeg får mye tillit og blir kastet inn i masse forskjellig. Jeg får virkelig prøvd meg. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Det er veldig morsomt og viktig for meg. 


Digital hjemmeoppfølging

Blant prosjektene Karoline leder, er digital hjemmeoppfølging, et regionalt prosjekt der Hemit samarbeider med Helse Midt-Norge RHF, helseforetakene i regionen, Helseplattformen og brukerrepresentanter. 

I årene som kommer vil helsevesenet stå overfor en kapasitetsutfordring hvor antall pasienter forventes å øke kraftig, både fordi befolkningen blir eldre, men også fordi behandlingsmulighetene øker. 

– Økningen kan ikke dekkes med økt bemanning alene, man trenger digitale løsninger i tillegg for å støtte opp under den raske utviklingen. Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av behandlingstilbudet foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient og behandler, skjer digitalt, forklarer Karoline. 

Digital hjemmeoppfølging er riktignok ikke for alle typer pasienter. Men mange kronisk syke må reise ofte til sykehus kun for å foreta målinger. Det kan eksempelvis være pasienter med diabetes, kols, hjertesvikt eller pasienter med et mer sammensatte sykdomsbilde. Det er denne pasientgruppen digital oppfølgingen vil gjelde- for. 

– For pasienten innebærer det at man for eksempel kan møte behandler uten å måtte reise til sykehus, og at deler av behandlingen kan foregå på nett. Målet er ikke å erstatte klinikere, men å gjøre helsevesenet bedre og mer effektive i behandlingen. 

– Prosjektet gir meg veldig mye. Dessuten er det til fordel for både deg og meg når vi blir eldre, men også for foreldrene våre. At de kan være lenger hjemme, om ønskelig.


– Helt avgjørende

Det er to og et halvt år siden Karoline begynte å jobbe i Hemit. Å være en del av ett av Midt-Norges største IKT-miljøer, er hun sikker på at har bidratt til den bratte læringskurven hun har opplevd siden oppstarten. 

– Jeg har mange dyktige kolleger med masse faglig kompetanse rundt meg, og får jobbet på tvers av hele regionen. Å få tillit, og deretter tørre og hoppe i det, gjør at jeg lærer og får enda mer erfaring. Jeg får prøve og feile, og jeg har lært å stole på meg selv. 

Spesielt godt liker hun arbeidsmiljøet i Hemit, men også omgivelsene hun jobber i, nemlig Teknobyen. 

– For meg er et godt arbeidsmiljø veldig viktig, egentlig helt avgjørende. I Hemit trives jeg veldig godt med mine fine kolleger som jeg kan diskutere med, sparre med, men også ha det artig med. Dessuten er det veldig bra å jobbe i Teknobyen og i våre flotte lokaler. Jeg elsker kantina her, den er helt nydelig, sier Karoline. 

Sist oppdatert 01.12.2023