logo Hemit

Heidi er første smidig coach i Hemit: – Tatt veldig godt imot

– Som smidig coach jobber man i laget mellom mennesker og IT-systemer. Det er veldig givende og inspirerende, sier Heidi Karlsrud.

Publisert 22.05.2024
Sist oppdatert 06.06.2024
En person som smiler for kameraet
Heidi Karlsrud, Hemit sin første smidig coach. Foto: Kine Tømmerdal

Aldri før har Hemit rekruttert og ansatt noen i stillingen «smidig coach». Heidi Karlsrud er den første.  

– Jeg brenner for å hjelpe mennesker til å bli enda bedre i det de gjør, sier Heidi.

– Ingen dager er like 

Tidligere har Karlsrud jobbet innen både IT- og næringsmiddelbransjen, blant annet i IT-selskapet, Matiq AS, som tidligere var eid av matprodusenten Nortura.  

– Jeg har hjulpet mennesker med å ta i bruk nye systemer, arbeidsmåter og metodikker, slik at de blir mer effektive og skaper den verdien man vil. Jeg har jobbet med smidigarbeid og prosjekter, opplæring og endringsledelse, sier Heidi.  

Hun har også jobbet tett på programvareløsningen SAP i Nortura, hvor hun bidro i opplæring- og endringsarbeidet for å hjelpe folk med å ta i bruk nye prosesser og rutiner. 

– Annonseteksten til Hemit traff meg. Som smidig coach er ingen dager like, fordi du jobber med mennesker. Det fenger meg. Jeg er tatt veldig godt imot i Hemit, og det er hyggelige folk her som er villige til å dele og svare på spørsmål. Inntrykket mitt av Hemit er veldig bra.  

Smidig arbeidsmetodikk
Å ta i bruk en smidig arbeidsmetodikk handler om å bryte ned leveranser i mindre oppgaver og flere stadier, slik at de smidige teamene kan ta hensyn til tilbakemeldinger fra interessenter, revurdere arbeidet og kjapt tilpasse seg skiftende forutsetninger. I en smidig tilnærming er både tilpasningsdyktighet og menneskefokus to viktige stikkord. 

– Forskjellige bakgrunner

Som smidig coach skal Heidi, sammen med flere, sette sammen et eget smidig oppdragsteam, med ansvar for å etablere formål, rammer og struktur for teamet hun skal lede.  

Selv er hun ansatt i avdelingen «Prosjekt og digitalisering», og er tiltenkt å kunne jobbe for hele organisasjonen der det er behov for en smidig coach.  

– Teamet er for så vidt satt sammen, og vi starter allerede fra våren 2024, forklarer smidig coachen, som påpeker at de fleste i teamet er hentet fra ulike avdelinger i Hemit.  

– Jeg har allerede merket meg at mange ansatte i Hemit har veldig forskjellige bakgrunner, og det er veldig bra. Når folk har ulike utdanninger fra for eksempel helse og IT, vil det føre til enda større kreativitet. Miksen av mennesker er veldig viktig for å få frem diskusjoner og ulike vinklinger.