logo Hemit

Møt Asbjørn Eidevik Østby, integrasjonsutvikler

Asbjørn er utdannet sykepleier, og startet karrieren ved hjerteavdelingen på Regionssykehuset i Trondheim (nå St. Olavs hospital). – Min jobb i Hemit byr på alt jeg forventer av en arbeidsplass!

- Det var en fantastisk givende og  morsom jobb sammen med høyt kvalifiserte kolleger, som jeg har kontakt med fortsatt. Jeg ble opptatt av pasientjournalsystemet som ble innført på den tiden, og det inspirerte meg til å søke IT-studiet ved NTNU, hvor jeg tok en mastergrad i informatikk, sier Asbjørn. 

Portrettbilde av Asbjørn Eidevik Østby

Han har jobbet i Hemit i 2 år, og har arbeidssted i Molde. 
- Jeg flyttet til Molde og har jobbet i Tieto og Maritech Systems før jeg ble ansatt i Hemit. Her har jeg gleden av å jobbe med integrasjoner mot både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og nå også mot innbyggerne i regionen gjennom prosjektet «Digitale innbyggertjenester», sier han. 


Det beste er når løsninger blir satt i produksjon

I prosjektet «Digitale innbyggertjenester» jobber Asbjørn med å sende avtaler og innkallinger til konsultasjoner ved sykehusene ut til portalen helsenorge.no. 

- Min jobb byr på alt jeg forventer av en arbeidsplass; reelle utfordringer, solide rammer, gode kolleger og muligheten til å løse arbeidsoppgaver sammen med andre i det jeg tror er Midt-Norges største Biztalk-miljø. Det beste er når løsningene jeg har laget blir satt i produksjon – da vet jeg at jeg har levert et stykke arbeid som blir sett på som en viktig funksjon av mange, sier Asbjørn. 

Jobber etter Kanban og Scrum-prinsipper

Arbeidsdagen starter med et stand-up-møte, hvor han og kollegene forteller hverandre hva de skal jobbe med denne dagen. Problemstillinger og løsninger blir diskutert, og dagens arbeid planlagt. 

- Vi jobber etter Kanban og Scrum-prinsipper, så stort sett vet jeg hva jeg skal gjøre frem til neste iterasjon, men selvfølgelig oppstår det ad-hoc-oppgaver av og til. I tillegg så deltar jeg i møter hvor jeg blir bedt om å dele erfaringer med andre. Det er en fin kultur for kunnskapsutveksling i Hemit. 
Sist oppdatert 17.02.2021