logo Hemit
Holografisk fremstilling av et hode

Strategier og styrende dokumenter

Hemit HF er tjenesteleverandør og bindeledd til alle sykehus og helseforetak i Helse Midt-Norge innen teknologi og IKT-tjenester.

Sist oppdatert 28.05.2024